24.09.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
9, pašlaik vēro: 8.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019.gada 28.martā, plkst.15.00 
Stalbē

Darba kārtība  

1.    Pārskats par 21.02.2019. domes sēdē pieņemto lēmu izpildes gaitu                      

2.    Par Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

3.    Par Pārgaujas novada integrētās attīstības programmas 2020. – 2026. gadam, 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai

4.    Par saistošo noteikumu Nr. 1   “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Pārgaujas novadā ” precizēšanu

5.    Par nosaukuma piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam

6.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/  zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai

7.    Par Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas specifikāciju apstiprināšanu

8.    Par Auciemmuižas pagrabu daļas nomas tiesību izsoli

9.    Par “Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa 2019” nolikuma apstiprināšanu

10.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai

11.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

12.    Par deleģēšanas līguma ar SIA “ZAAO” precizēšanu

13.    Par Kopprojekta līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Apaļkalns”

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv