04.07.2020, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
66, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019.gada 28.martā, plkst.15.00 
Stalbē

Darba kārtība  

1.    Pārskats par 21.02.2019. domes sēdē pieņemto lēmu izpildes gaitu                      

2.    Par Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

3.    Par Pārgaujas novada integrētās attīstības programmas 2020. – 2026. gadam, 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai

4.    Par saistošo noteikumu Nr. 1   “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Pārgaujas novadā ” precizēšanu

5.    Par nosaukuma piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam

6.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/  zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai

7.    Par Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas specifikāciju apstiprināšanu

8.    Par Auciemmuižas pagrabu daļas nomas tiesību izsoli

9.    Par “Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa 2019” nolikuma apstiprināšanu

10.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai

11.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

12.    Par deleģēšanas līguma ar SIA “ZAAO” precizēšanu

13.    Par Kopprojekta līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Apaļkalns”

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv