12.07.2020, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
917, pašlaik vēro: 24.

» SākumlapaNotikusi publiskās apspriešanas sanāksme par Pārgaujas novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 1. redakciju
 

2019. gada 16. aprīlī Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā ēkā “Iktes” notika Pārgaujas novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulce, kurā, klātesot novada vadībai, speciālistiem un Pārgaujas novada iedzīvotājiem, tika prezentēti nākamā plānošanas perioda rīcības virzieni un prioritātes.

Ar 2018. gada 25. oktobra Pārgaujas novada domes lēmumu Nr. 174 (protokols Nr. 10,11. §) tika uzsākta Pārgaujas novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrāde.

Pārgaujas novada Attīstības programma 2020. – 2026. gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai un īstenošanai. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantā noteikts, ka Valsts un pašvaldības institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts.

Pēc pašvaldības pasūtījuma, plānošanas dokumenta izstrāde ir uzticēta SIA „Ķemers Business and Law Company”. Lai Attīstības programma tiktu izstrādāta pēc iespējas efektīvāk un atbilstošāk reālajai situācijai, uzņēmums izstrādes laikā aicinājuši Pārgaujas novada iedzīvotājus līdzdarboties plānošanas dokumenta tapšanā, lūdzot aizpildīt iedzīvotāju aptauju, kā arī aicinot piedalīties darba grupu diskusijās. Sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem, kā arī, balsoties uz darba grupās un iedzīvotāju aptaujā ievāktajiem datiem, ir izstrādāta Pārgaujas novada Attīstības programmas 2020.  – 2026. gadam 1. redakcija, kura, pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2019. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 40 ir nodota publiskajai apspriešanai. Sabiedriskā apspriešana ilgst no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami klātienē Pašvaldības administratīvajā ēkā “Iktes”, Stalbe, vai elektroniski uz e-pasta adresi pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

 

Papildus informācija zvanot vai, sazinoties elektroniski ar Pārgaujas novada teritorijas plānotāju Ingvildu Krišjāni Baltpurviņu, tālr. 27809705, e-pasts: krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv