10.07.2020, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
615, pašlaik vēro: 19.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019. gada 20.jūnijā plkst. 15.00,
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 30.05.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par Pārgaujas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

3.    Par Saistošo noteikumu Nr. ___ “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” izdošanu

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta    nekustamajiem īpašumiem /dzēsts/ un /dzēsts/

6.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam /dzēsts/, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

7.    Par grozījumiem Pārgaujas novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku ētikas kodeksā un ētikas komisijas sastāvā

8.     Par graustu nojaukšanu un teritorijas sakopšanu zemesgabalā /dzēsts/, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/

9.     Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam /dzēsts/, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

10.     Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam /dzēsts/, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

11.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam /dzēsts/, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

12.    Par automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN HL7880 atkārtotu (otro) izsoli

13.    Par autogreidera DZ-122 atkārtotu (trešo) izsoli

14.    Par automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER atkārtotu (otro) izsoli•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv