21.04.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
818, pašlaik vēro: 16.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019. gada 18. jūlijā, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 20.06.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par projekta “Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu

3. Par Pārgaujas novada integrētās attīstības programmas 2020. – 2026. gadam, 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

5. Par Pārgaujas novada pašvaldības valdījumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0100 (Riebiņu ezers)

6. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

7. Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību sarakstā

8. Par nekustamā īpašuma “Doktorāts” dzīvojamo telpu izīrēšanu

9. Par Stalbes pamatskolas   nolikuma apstiprināšanu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv