13.08.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
325, pašlaik vēro: 19.

» SākumlapaPaziņojums par Ruckas un Sārumezera zivsaimniecisko noteikumu nodošanu publiskajai apspriešanai

2018. gada 16. novembrī Pārgaujas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumus ar Nodibinājumu “Vides risinājuma institūts”, turpmāk tekstā – Institūts,  par Ruckas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi un hidrobioloģisko izpēti  un 2019. gada 15. maijā par Sārumezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi un hidrobioloģisko izpēti. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.punkts noteic, ka sabiedrības līdzdalības mērķis lēmumu pieņemšanā  ir sekmēt efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu attīstības plānošanu, tādējādi paaug­stinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Ruckas un Sārumezers atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Institūts ir izstrādājis un iesniedzis Pašvaldībā ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, pētījuma atskaiti, kurā ir ietverti Institūta pētījuma rezultāti:

1.     Ruckas un Sārumezera vispārīgais raksturojums;
2.     hidroķīmiskie parametri;

3.     augstākie ūdensaugi un aļģes;

4.     zivju barības bāze;

5.     zivju sabiedrība;

6.     zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu populāciju raksturojums;

7.     zivsaimnieciskā apsaimniekošana;

8.     komerciāli nozīmīgo zivju sugu populāciju apsaimniekošana;

9.     zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumi. 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2019.gada 24. oktobra sēdes lēmumu Nr.142 (protokols Nr.11,8 §) “Par izstrādātiem Ruckas ezera zivsaimniecisko noteikumu nodošanu publiskajai apspriešanai”, un 2019.gada 24. oktobra sēdes lēmumu Nr.143 (protokols Nr. 11,9 §) “Par izstrādātiem Sārumezera zivsaimniecisko noteikumu nodošanu publiskajai apspriešanai”  ar ezeru pētījumu atskaitēm var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē un darba dienās Pārgaujas novada pašvaldības klientu apkalpošanascentrā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Ruckas ezera pētījuma atskaite
Sāruma ezera pētījuma atskaite

Rakstiski priekšlikumi publiskās apsprie­šanas laikā iesniedzami:

  • Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā
  • elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 

Kontaktpersona: Agris Ķesa, vides aizsardzības inspektors, e-pasts: agris.kesa@pargaujasnovads.lv

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 04.11.2019. līdz 25.11.2019.

Publiskā apspriešanas sanāksme notiks  2019. gada 25. novembrī  plkst. 18:00 Tautas namā “Plācis”, Pārgaujas novada, Straupes pagastā.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv