21.04.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
917, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaPārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde


 2019.gada 14.novembrī plkst.14:00     
 
Darba kārtība:

1.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „/dzēsts/”, Raiskumā,  Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

2.     Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

3.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un  nosaukuma piešķiršanu

4.     Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

5.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai jaunbūvei

6.     Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straupes pagasta pašvaldības zemes gabals Nr.4" sadalīšanu, nosaukuma maiņu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu

7.     Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0378 reģistrēšanu zemesgrāmatā

8.    Par detālplānojuma “Baukalnciems”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads 1. redakcijas apstiprināšanu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

9.    Par Saistošo noteikumu Nr.____ “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” izdošanu

10.    Par medību platības apstiprināšanu.•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv