13.08.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
315, pašlaik vēro: 18.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2019. gada 19. decembrī plkst.15.oo
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 28.11.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par saistošo  noteikumu Nr. 11 ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošanu

3.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” zemes lietošanas mērķa maiņu

4.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “D/S Bērziņi zemes gabals /dzēsts/ ” zemes lietošanas mērķa noteikšanu

5.    Par detālplānojuma „Baukalnciems”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

6.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu nekustamam īpašumam “/dzēsts/” Stalbes  pagastā Pārgaujas novadā

7.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

8.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

9.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “/dzēsts/”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

10.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam “/dzēsts/ ”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

11.    Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku/būvju un nekoptu  teritoriju komisijas nolikuma izdošanu un komisijas apstiprināšanu

12.    Par 2019. gada 24. oktobra Saistošajiem  noteikumiem Nr. 6 “Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana” precizēšanu 

13.    Par nekustamā īpašuma "Estrāde", Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu


•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv