13.08.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
281, pašlaik vēro: 23.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 23. janvārī,  plkst. 12.00
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 19.12.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

 2 Par Saistošo noteikumu Nr. 1 “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020. gadam“ izdošanu

3. Par atalgojuma noteikšanu domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem

4. Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību  sarakstā

5. Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā

6. Par Pārgaujas novada pašvaldības noteikumu “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma”

apstiprināšanu

7. Par atļauju iegādāties un pārdot materiālus un preces tūrisma attīstības veicināšanai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā

8.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “Ezera ielas tīrumi", daļas (starpgabala) atsavināšanu

9.     Par ceļa servitūta noteikšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/  zemes vienībai

10.     Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai jaunbūvei

11.    Par rūpnieciskās zvejas limitu neiedalīšanu Pārgaujas novada Raiskuma un Sārumezerā

12.    Par daļu no nekustamā īpašuma „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, iznomāšanu

13.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu

14. Par Pārgaujas novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu

15. Par “Pārgaujas novada Raiskuma, Straupes un Stalbes pagastu bibliotēku nolikuma” apstiprināšu

16.    Par “Pārgaujas novada Raiskuma, Straupes un Stalbes pagastu bibliotēkas lietošanas noteikumu” apstiprināšanu

17.    Par saistošo noteikumu Nr. 2  “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 19. oktobra     saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” izdošanu

18.    Par grozījumiem nolikumā “Pārgaujas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums”

19.    Par nekustamā īpašuma dzīvokļa nr. 13, "Pavasari", Kūdums, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu

20.    Par automašīnas Mercedes Benz Sprinter pārdošanu izsolē* ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv