11.08.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
228, pašlaik vēro: 24.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 19. martā, plkst. 15.oo
Stalbē


Darba kārtība

1. Pārskats par 20.02.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu

3. Par projekta “Laivas piekabes iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu

4. Par zemes nomas un dzīvojamās mājas īres līguma slēgšanu nekustamam īpašumam […], Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

5.     Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

6.    Par zemes vienību piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

7.    Par starpgabala statusa noteikšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] zemes vienībai un zemes ierīcības projekta izstrādi

8.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

9.    Par grozījumiem 2019. gada 24. oktobra saistošajos  noteikumos Nr. 6 “Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana”

10.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam […] Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

11.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam […] Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

12.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma […] Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

13.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamiem īpašumiem […] un […], Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

14. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa nr. 13, "Pavasari", Kūdums, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par automašīnas Volkswagen Golf Variant pārdošanu izsolē

16.  Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv