17.04.2021, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
88, pašlaik vēro: 17.

» SākumlapaPašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsole


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Ceļmala", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra nr. 4280 007 0468, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0459, ar kopējo platību 4,35 ha, t.sk., mežaudze un uz tā esoša būve (kūts) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 004, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000570631.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 15100,00, drošības nauda EUR 1510,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst.12.00, Stalbes tautas namā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 1.jūlija plkst.12.00.Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv