11.04.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldība izsludina Grantu konkursu
    komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
130, pašlaik vēro: 23.

» SākumlapaPašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsole

Ar Pārgaujas novada domes 20.08.2020. lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Mālenderi'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, atsavināšanu" ir grozīta Pārgaujas novada pašvaldības internetvietnē publicētā informācija par nekustamā īpašuma "Mālenderi' izsoli, pagarinot izsoles pieteikumu pieņemšanas termiņu un precizējot izsoles norises dienu.

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Mālenderi", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 4274 011 0232, ar kopējo platību 10,33 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000177368.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 21700,00, drošības nauda EUR 2170,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 1.oktobrī plkst.12.00, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 30.septembra plkst.12.00.

Izsoles noteikumi (ar precizējumiem)
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv