25.03.2017, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Lielā Talka norisināsies 22. aprīlī
  Aicinām interneta vietnē www.talkas.lv oficiāli pieteikt organizētas talkas vietas Pārgaujas novada teritorijā ...
 • Par aktīvu atpūtu Rozulā – trešais labākais projekts Vidzemē
  Apvienības SDL 2016. gada noslēguma pasākumā projekts “Par aktīvu atpūtu Rozulā” novērtēts kā trešais labākais Vidzemes reģionā ...
 • Izsludināts Pašvaldības projektu konkurss 2017
  Līdz 13. aprīlim tiek gaidīti projekta pieteikumi vides un infrastruktūras sakārtošanai un labiekārtošanai, kā arī sabiedrisku kultūras vai izglītojošu pasākumu īstenošanai ...
 • 5. Interesantās vēstures vakars
  29. martā plkst. 18:00 Mazstraupes pilī (Straupes pamatskolā) lekcija par Hanzas laika "štātēm" ...
 • nekustamā īpašuma „Lejas Muižnieki” IZSOLE
  Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 6621,00 euro. Reģistrēties dalībai izsolē var līdz 18. aprīlim plkst. 16.00 ...
 • Līdz 31. martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā "Radām novadam"
  Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem ...
 • Aicinām uz sadarbību koncertmeistara pakalpojuma sniedzēju
  Nodarbības notiek divas reizes nedēļā (piektdienās un svētdienās) Straupes pagasta tautas namā Plācī ...
 • Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu
  Termiņš projektu iesniegšanai ir no 2017. gada 20. marta līdz 20. aprīlim ...
 • Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu
  Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai ir no 3. marta līdz 3. aprīlim ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1032, pašlaik vēro: 25.

Vai svinēsiet Baltā galdauta svētkus?
vēl nav izlemts
» SākumlapaDOMES SĒDE
2017. gada 23. martā, plkst. 15.oo
Stalbes pagastā

Darba kārtība:
1. Pārskats par 23.02.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
PĀRSKATU sniedz: domes priekšsēdētājs H.VENTS
2. Par projekta “Drona iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu
3. Par projekta “Eholotes iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu
        ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
4. Par nekustamo īpašumu /dzēsts/ un /dzēsts/ Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienību apvienošanu
5. Par projektētās zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
6. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42800010025
7. Par Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma 2013. –  2024. gadam grozījumiem
8. Par projektu pieteikumu iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa 3.kārtā – Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros
9. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu
10. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ adreses maiņu
11. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu ar tīkliem Sāruma ezerā
12.     Par zvejas rīku licenču piešķiršanu ar tīkliem Raiskuma ezerā
13. Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai jaunbūvei
        ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja
14. Par Pārgaujas novada pašvaldības fotokonkursa “Novads no cita skatu punkta” nolikuma apstiprināšanu
           ZIŅO:N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
15. Par atļaujas/saskaņojuma sniegšanu R. KALNIŅAI bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu
        savienot ar citu amatu
    ZIŅO: I.ROZENŠTOKA,  juriste
16. Par saistošo noteikumu Nr. ___ “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017.gadam” izdošanu
     ZIŅO: L.MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja
17. Par  kapitālsabiedrības SIA “Ungurmuiža” gada pārskata apstiprināšanu


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv