26.04.2017, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Aktuāla vakance Pārgaujas novada bāriņtiesā
  Pārgaujas novada pašvaldība aicina pieteikties kandidātus bāriņtiesas locekļa amatam Straupes pagastā (0.5 slodzes) uz pieciem gadiem. Pieteikšanās līdz 12.maijam ...
 • Iespējama pašvaldību vēlēšanu iecirkņu maiņa
  Līdz 16. maijam ir iespējams veikt vēlēšanu iecirkņu maiņu pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2017. gada 3. jūnijā ...
 • Tiek izsludināts fotokonkurss “Novads no cita skata punkta”
  Fotoattēlus konkursam var iesniegt līdz 22. maijam. Balvā lidojumu ar gaisa balonu virs Pārgaujas novada ...
 • SK "Pārgaujai" pirmā medaļa kluba vēsturē
  8. aprīlī iegūta 3.vieta ELVI florbola līgā vīriešiem, mērojoties spēkiem ar FBK "Valmiera". Paldies spēlētājiem un īpašs paldies trenerim Ingum Laiviņam! Lieliska spēle! ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
292, pašlaik vēro: 10.

Vai iesniegsiet savu fotoattēlu konkursā “Novads no cita skatu punkta”?
nē, jo deklarētā dzīvesvieta ir citur
vēl nav izlemts
nav zināms par šāda konkursa norisi
» SākumlapaDOMES SĒDE
2017. gada 27. aprīlī, plkst. 15.oo
Stalbē

     Informācija par  ZAAO darbības virzieniem

Darba kārtība:
1.    Pārskats par 23.03.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
2.    Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 26.01.2017. lēmumā “Par Pārgaujas novada pašvaldības darbinieku amata vienību saraksta aktualizēšanu” (protokols Nr. 1, 4.§)
3.    Par samaksas noteikšanu par darbu Pārgaujas novada  Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā
4.    Par atalgojumu noteikšanu par darbu vēlēšanu komisijā
5.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbrenguļi 1” nosaukuma un adreses maiņu
6.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Estrāde” plānotajai jaunbūvei
7.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta ciema Mazstraupe statusa atcelšanu
8.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „Plēsumi” sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu
9.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Stalbes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0464
10.    Par precizējumu veikšanu 2017. gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu Pārgaujas novadā”
11.    Par līguma noslēgšanu medību tiesību nodošanai biedrībai “Mednieku klubs Rozula”
12.    Par līguma noslēgšanu medību tiesību nodošanai biedrībai mednieku klubs “VIRSĀJI”
13.    Par daļu no nekustamā īpašuma „Ezera ielas tīrumi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanu
14.    Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Lielā Bauža ezerā
15.    Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma  ezerā
16.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Ieviņas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
17.    Par zemes lietošanas veida maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „Zemes gabals Nr.20” zemes vienībai
18.    Par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu
19.    Par Pārgaujas novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
20.    Par  Veselības ministrijai piederošajiem vai valdījumā esošajiem nekustamiem īpašumiem Pārgaujas novada Straupes pagastā
21.    Par kārtību, kādā tiek piešķirta tūristu gida apliecība Pārgaujas novada pašvaldības tūristu gidu kursu beidzējiem


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv