21.11.2017, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Valsts svētki Pārgaujas novadā
  17. novembrī Stalbes tautas namā notiks Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts pasākums ...
 • Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums "Pacel Ideju"
  25. novembrī Auciemmuižā no plkst. 11.00 līdz 16.00 notiks Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju” ...
 • Par Pārgaujas novada domes lēmumu “Par paredzētās darbības smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” – akceptēšanu”
 • Uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
  Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Tiks atjaunota Sarkano klinšu infrastruktūra
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiks atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
251, pašlaik vēro: 20.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadam būtu nepieciešama sava Jauniešu dome?
Nav viedokļa
» SākumlapaPārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

2017. gada 16.novembrī plkst.14:00

Darba kārtība:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vārnēni”, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Alnīši”, Raiskumā Raiskuma pagastā Pārgaujas novadā
3. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „Speltes” sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu
4. Par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu privatizācijai dzīvojamās mājas „Jaunkaņepes”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, dzīvokļu īpašniekiem
5. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Unguri” sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu
6. Par zemes vienības atdalīšanu no Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „Papardes”
7. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „Ozoli” sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
8. Par lietošanas mērķa noteikšanu iznomātajai zemes vienības daļai “Raiskuma estrāde”, Raiskumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
9. Par nekustamā īpašuma “Silaines 2” īpašuma tiesību sadali un dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu atsavināšanai bez atlīdzības
10. Par nekustamā īpašuma  tiesību sadali un dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala “Bundes” nodošanu atsavināšanai bez atlīdzības
11. Par nekustamā īpašuma “Pilskalni” nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai
12. Par lietošanas mērķa noteikšanu un izmaiņu noteikšanu teritorijas plānojumā (2013.-2024. gadam) zemes vienībām “Naudiņi 5”, “Naudiņi 6”, “Naudiņi 7”, “Naudiņi 8”, “Naudiņi 9”
13. Par 2018.gadā realizējamajiem investīciju projektiem


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv