23.01.2018, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Barikāžu dienas atceres pasākums
  19. janvārī plkst. 17.00 Straupes bibliotēkā notiks barikāžu dienas atceres pasākums ...
 • Aicinām Pārgaujas novada jauniešus aizpildīt aknetu
  Projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros tiek veikta jauniešu anketēšana ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
2, pašlaik vēro: 8.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadā būtu nepieciešams atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kas būtu svētki bērniem un kuras ietvaros tiktu godināti 2017. gadā jaundzimušie bērni?
» SākumlapaDOMES SĒDE

2018. gada 25. janvārī, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1. Pārskats par 21.12.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 1  “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2018. gadam“ izdošanu
3. Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 19.10.2017. lēmumā Nr. 167 “Par Pārgaujas  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma un darba koplīguma apstiprināšanu” (protokols Nr. 13)
4. Par projekta “Vides pieejamības uzlabošana Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas  
     centra teritorijā” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā r sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  un līdzfinansējumu
5. Par projekta “Ungura kapsētas digitalizācija” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība”   projektu   konkursam  Latvijas  Lauku  attīstības  programmas 2014.-2020.   gadam  apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības  virzītas  vietējās  attīstības  stratēģiju” aktivitātē   “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu
6. Par projekta “Pontona laipas un stāvlaukuma izbūve pie Ungura ezera” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība”  projektu  konkursam  Latvijas  Lauku  attīstības  programmas  2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu
7. Par daļu no nekustamā īpašuma „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, iznomāšanu.
8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam /dzēsts/, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.
9. Par nekustamā īpašuma “Dārznieki” nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai.
10. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
11. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses maiņu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam /dzēsts/”, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā.
13. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu Pārgaujas novada ūdenstilpēs.
14. Par Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisijas nolikuma  apstiprināšanu.
15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu daļai no nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
16. Par aktualizēto Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases sarakstu apstiprināšanu
17. Par Pārgaujas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtības apstiprināšanu
18. Par Pārgaujas novada bāriņtiesas organizatorisko struktūru
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/
21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu daļai no nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv