25.09.2018, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija par ceļa remontdarbiem posmā Jaunzemi - Vārnēni
    Informējam, ka no 29.08.2018. ir uzsākti ceļa segas izbūves darbi, kuru laikā būs slēgti (darba laikā no 8:00-18:00) atsevišķi ceļa posmi un ceļš nebūs izbraucams ...
  • Pasākums "Skopta un videi draudzīga sēta 2018" noslēdzies ar Saimniekballi
    18. augustā Ungurmuižā notika pasākuma "Sakopta un videi draudzīga sēta" noslēgums. Godināti sakopto sētu saimnieki ...
  • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
    Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1089, pašlaik vēro: 24.

Vai izbaudījāt silto vasaru?
Jā, beidzot bija īsta vasara!
Nē, bija pārāk karsti.
» SākumlapaPabeigti darbi dabas takā pie Sarkanajām klintīm

Sadarbojoties ar Cēsu novada pašvaldību, īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekts “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”, kurā Pārgaujas novada pašvaldības pārziņā bija dabas takas infrastruktūras atjaunošana pie Sarkanajām klintīm. Projektā, kas tika īstenots specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”, atjaunota gājēju taka gar Sarkanajām klintīm, izbūvēta piekļuve ūdens ņemšanas vietai pie avota, ierīkoti atpūtas soliņi un atkritumu urnas, uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs. Cēsu novada pašvaldība izbūvējusi stāvlaukumu un piebraucamo ceļu. Izvietoti informatīvie stendi stāvlaukumā pie objekta, dabas takās un Raiskumā.

Saskaņā ar Pārgaujas novada pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldes noslēgto sadarbības līgumu pēc projekta pabeigšanas jaunradīto infrastruktūru savā īpašumā pārņems Dabas aizsardzības pārvalde, nodrošinot tās turpmāku saglabāšanu un uzturēšanu. Rūcamavots ir iecienīta ūdens ņemšanas vieta daudziem apkārtnes iedzīvotājiem. Jācer, ka sakārtotā vide veicinās apmeklētāju ieinteresētu un saudzīgu attieksmi pret Sarkanajām klintīm, kas ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis.

            Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 423 000 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85 % apmērā, valsts budžeta dotācija 3,75% apmērā. Pārgaujas novada pašvaldības projekta attiecināmās izmaksas 81 490 EUR.
Eva Meijere,

projektu vadītāja,
Attīstības plānošanas nodaļa