13.07.2020, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
949, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2019. gada 24. oktobrī, plkst.15.oo
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 19.09.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par Pilnvarojuma sniegšanu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”

3.    Par Pārgaujas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2020. – 2026. gadam Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai

4.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Lūsēni”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

5.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Ruckas”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

6.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Trīsstūris Dzintaros”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

7.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai būvei

8.    Par izstrādātiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Ruckas ezeram nodošanu publiskajai apspriešanai

9.    Par izstrādātiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Sārumezeram nodošanu publiskajai apspriešanai

10.    Par saistošo noteikumu Nr. __ “Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana” izdošanu

11.    Par saistošo noteikumu Nr. ___“ Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.15. „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”” izdošanu

12.    Par saistošo  noteikumu Nr.__ ,,Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošanu

13.    Par Pārgaujas novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā periodā no 1.septembra līdz 31.decembrim


Sēdes slēgtā dala

14.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu /dzēsts/

15.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu /dzēsts/

16.    Par dzīvojamo telpu īri

Informatīvā daļa

Par saistošo noteikumu Nr.____ “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” izdošanu

•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv