18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
104, pašlaik vēro: 6.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 21. maijā plkst. 15.oo
Pārgaujas novada Raiskuma pagasta Auciemā


Darba kārtība

1. Pārskats par 23.04.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu

3. Par iesniegumu zvērinātam notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu

4. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu nekustamam īpašumam […]  Stalbes  pagastā Pārgaujas novadā

5.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajiem īpašumiem […] un […]

6.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma […]  sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

7.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

9.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […]  sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

10.    Par zemes vienības “Auciema ferma” ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

11.    Par daļu no nekustamā īpašuma […], Straupes pagasts, Pārgaujas novads, iznomāšanu

12.    Par daļas no nekustamā īpašuma “D/s Bērziņi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanu

13.    Par daļas no nekustamā īpašuma “D/s Bērziņi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanu

14.    Par izglītības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas apstākļos

15.    Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM


•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv