18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
126, pašlaik vēro: 10.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2021. gada 28. janvārī, plkst.15.oo
Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Pārskats par 17.12.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2021. gadam” izdošanu

3. Par darba samaksas noteikšanu Pārgaujas novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un deputātiem

4.Par grozījumiem Pārgaujas  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā

5.    Par  Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu

6.    Par finansējuma piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ungurmuiža”

7.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […]  zemes lietošanas mērķa maiņu

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam […]

9.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam „Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”

10.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam […]

11.    Par aktualizēto Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases sarakstu apstiprināšanu

12.    Par saistošo noteikumu Nr.2 „Pārgaujas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu

13.    Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2019. gada 4.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 „Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana”” izdošanu

14.    Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2010.gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā”” izdošanu

15.    Par nekustamā īpašuma dzīvokļa nr. 4 “Gaismas”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

16.    Par nekustamā īpašuma “Līkloči”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0378, izsoles rezultātu apstiprināšanu

17.    Par nedzīvojamo telpu grupas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

18.    Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” izdošanu

19.    Par “Pārgaujas novada kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

20.    Par grozījuma izdarīšanu Pārgaujas novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr. 16 “Par Pārgaujas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtības apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 17. §)

21.    Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā Braslas ielas 2, Straupē Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanai•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv