28.11.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Informējam, ka 30.11.2021 tiks slēgti Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Citadeles un Swedbank bankas norēķinu konti.
    Pārgaujas apvienības pārvalde informē, ka šā gada 30.novembrī tiks slēgti pārvaldes maksājumu konti AS "Citadele banka" un AS "Swedbank" bankās. Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot AS “SEB banka” norēķinu kontu, kas paliek nemainīgs. Rekvizīti maksājumu veikšanai: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Reģ. Nr.: 90009116276 Konta numurs: LV06UNLA0050014307758
Karte
Apmeklējumi šodien:
349, pašlaik vēro: 14.

» SākumlapaAtkārtots un svarīgs paziņojums par izmaiņām decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā


Pamatojoties uz no 2016. gadā 1. janvārī spēkā esošo Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un 2018. gada 27. decembra Pārgaujas novada domes (šobrīd: Pārgaujas apvienības pārvaldes) sēdē izdotajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā”, tiek paredzēts, ka īpašumos, kuros ir pašu ierīkotas notekūdeņu krājbedres, tajā skaitā sausās tualetes, tās ir jāreģistrē un noteiktā veidā jāapsaimnieko - to paredz arī Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Jaunās prasības noteiktas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājtvertnes koncentrētas nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai. Tātad noteikumi attiecas uz ikvienu, kurš dzīvo ciema teritorijā un kura māja vai dzīvoklis nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī;
  • septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas);
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Aicinām tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas ciematu teritorijās un kuru kanalizācijas sistēmas tiek apsaimniekotas decentralizēti, iepazīties ar Pārgaujas apvienības pārvaldes (iepriekš: Pārgaujas novada) saistošajiem noteikumiem nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā”, lai izpildītu prasības. Saistošie noteikumi pieejami Pārgaujas apvienības pārvaldes mājaslapā www.pargaujasnovads.lv sadaļā, Saistošie noteikumi, kā arī tika publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis” nr.115, 2019.gada janvārī.

Reģistrācijas veidlapa atrodama Saistošo noteikumu Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā”  3. pielikumā.

Ja radušies jautājumi, tad lūgums kontaktēties ar konkrētā pagasta komunālās saimniecības vadītājiem:

  • Straupes pagastā Druvis Kreituzis, tel. nr.: 22009250;
  • Stalbes pagastā Ilvars Balodis, tel. nr.: 29453168;
  • Raiskuma pagastā Andris Erenbots, tel. nr.: 26529894.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv