23.09.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
459, pašlaik vēro: 12.

» PĀRVALDE » IZSOLES » Izsoles 2015 » Izsoles 2015. gadā

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2016.GADS


Pārgaujas novada dome nodod atkārtoti atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 80 augošus kokus (turpmāk – izsoles objekts) izciršanai (kuri atrodas autoceļa „V286”  ar kadastra apzīmējumu 4274 007 0197 un 4274 006 0100 nodalījuma joslas teritorijā), ievērojot izsoles noteikumu nosacījumus.   No 80 kokiem 12 koki ir nelikvīds. Pārdodamais kokmateriālu apjoms: likvīds 141 m3, lietkoksne 10 m3,  malka 131 m3.

Izsole notiks 12.11.2015. plkst.15.00 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Izsoles objekta nosacītā (sākuma) cena – EUR  750,00. Nodrošinājuma nauda - 10 % no izsoles objekta  nosacītās cenas, t.i., EUR 75,00 , reģistrācijas nauda - EUR 10,00 , izsoles solis -  EUR 50,00 .

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, pie lietvedes, līdz 09.11.2015. plkst.16.00. Tālrunis uzziņām: 64134477.

Izsoles uzvarētājam samaksa par izsoles objektu veicama ne vēlāk kā līdz 19.11.2015. plkst.10.00.

Ar informāciju par atsavināmo objektu, izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var iepazīties šeit.

Pārgaujas novada domes Pašvaldības īpašumu komisija

***

Pārgaujas novada pašvaldība nodod privatizācijai izsoles ceļā ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Baukalnciems 2”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr. 42820050105, kas sastāv no 5,73 ha liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 42820050160.

Izsole notiks 12.03.2015. plkst. 12.00 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena – 
11095,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma  nosacītās cenas, t.i., 1109,50 EUR, reģistrācijas nauda - 20,00 EUR, izsoles solis -  100,00 EUR.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, pie lietvedes  līdz 09.03.2015. plkst.15.00.   Tālrunis uzziņām: 64134477 (par izsoles noteikumiem); 22009250 (par īpašuma apskati).

Ar informāciju par atsavināmo objektu var iepazīties šeit un izsoles noteikumiem šeit.

Pārgaujas novada domes Pašvaldības īpašumu komisija


***

Pārgaujas novada pašvaldība   izsludina telpu  nomas konkursu  par nomas tiesību piešķiršanu  uz nekustamā īpašuma „Rozulas klubs” 601, Rozulā, Stalbes pagastā, kadastra Nr.42809000120 telpām Nr.3 (2,1 m2 platībā), Nr.4 (0,9 m2 platībā), Nr.5 (16,5 m2 platībā), Nr.6 (18,6 m2 platībā). Kopā ar pieminētajām telpām tiek iznomāts ieejas kāpņu laukums pie ārdurvīm (7,99 m2 platībā).

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekts

No nekustamā īpašuma „Rozulas klubs” 601  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 42800070394001004 nomā  konkursa kārtībā paredzēts nodot  šādas telpas: Nr.3 (2,1 m2 platībā), Nr.4 (0,9 m2 platībā), Nr.5 (16,5 m2 platībā), Nr.6 (18,6 m2 platībā) un ieejas kāpņu laukums pie ārdurvīm (7,99 m2 platībā)

Adrese

„Rozulas klubs”, Rozula, Stalbes  pagasts, Pārgaujas novads

Nomas
objekta
kopējā platība, m2

46,09 m2

Nomas
objekta izmantošanas mērķis

Īpašuma telpas izmantojamas kā biroja telpas, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, sporta pakalpojumu sniegšanai, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai,           izglītības pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai

Iznomāšanas termiņš

5 gadi

Nosacītā nomas maksa EUR/m2 mēnesī, bez PVN

Pretendentam  nomas maksas priekšlikumam par Nomas  objektu  ir jābūt ne mazākam kā 0,71 EUR  (nulle eiro un septiņdesmit viens cents) par 1 m2 mēnesī, bez PVN

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma „Rozulas klubs”-601, Rozulā, Stalbes pagastā   nedzīvojamo  telpu Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 nomas tiesību izsoles nolikumu


Pieteikties dalībai izsolē no pirmās informācijas publikācijas brīža var iesniegt līdz 09.03.2015. plkst.15.00, Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151.

Pieteikumu atvēršana notiek 12.03.2015. plkst.9.30 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā sēžu zālē.

Ar nomas izsoles nolikumu var iepazīties šeit.

Tālrunis uzziņām: 64134477 (Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsulte Inese Pīpkalēja)


***

Pārgaujas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, vieglo automašīnu OPEL VECTRA ar reģistrācijas Nr.FA 6888, krāsa – gaiši zaļa, izlaiduma gads - 1996., tips – vieglais pasažieru, mehāniskā piecpakāpju pārnesuma kārba, dzinēja tips – benzīna.  Tehniskā apskate spēkā līdz 28.01.2015.

Izsole notiks 12.03.2015. plkst.10.00 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Automašīnas nosacītā (sākuma) cena – EUR  160,00, nodrošinājuma nauda - 10 % no automašīnas  nosacītās cenas, t.i., EUR 16,00 , reģistrācijas nauda - EUR 10,00 , izsoles solis -  EUR 10,00 .

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, pie lietvedes  līdz 09.03.2015. plkst.15.00. Tālrunis uzziņām: 64134477 (par izsoles noteikumiem); 29453168 (par automašīnu).

Ar informāciju par atsavināmo objektu un izsoles noteikumiem var iepazīties  šeit.

Pārgaujas novada domes Pašvaldības īpašumu komisija

 

***

Pārgaujas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu „Daibe 3” – 4 ar kadastra Nr.42809000107. Dzīvokļa īpašums  atrodas  Daibē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā un sastāv no  dzīvokļa 49,1 m2 platībā un 491/1964  kopīpašuma domājamām  daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsole notiks 12.03.2015. plkst.11.00 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.


Nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena – EUR  900,00, nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma  nosacītās cenas, t.i., EUR 90,00 , reģistrācijas nauda - EUR 10,00 , izsoles solis -  EUR 40,00 .

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, pie lietvedes  līdz 09.03.2015. plkst.15.00. Tālrunis uzziņām: 64134477 (par izsoles noteikumiem); 29453168 (par nekustamo īpašumu).

Ar informāciju par atsavināmo objektu un izsoles noteikumiem var iepazīties  šeit.

Pārgaujas novada domes Pašvaldības īpašumu komisija© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv