05.12.2020, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola” pārdošanai
  ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
159, pašlaik vēro: 36.

» SākumlapaIzsludināts konkurss sociālās jomas projektiemPamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” un 2015.gada 22. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Aicinām sabiedriskā labuma organizācijas līdz 2016. gada 31. janvārim iesniegt projekta pieteikumus, aizpildot „Pieteikuma veidlapa LVM ziedojumam” un „Tāme LVM ziedojumam”.

Kādi projekti tiek atbalstīti?

Iesniegtais projekts atbilst šādiem kritērijiem:

 • Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz vienā no konkursa prioritārajām jomām;
 • Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev palīdzēt un kuriem tā vitāli nepieciešama;
 • Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts kompetence un finansējums;
 • Projektam jābūt vērstam uz izvēlētās mērķgrupas stāvokļa uzlabošanu ilgtermiņā, nevis akciju veidā un īslaicīgi;
 • Projektam jābūt reālistiskam ar sasniedzamiem rezultātiem;
 • Atbalsta apjoms vienam projektam nav noteikts. Projekta izdevumiem un apmēram jābūt pamatotam un samērojamam ar rezultātiem;
 • Netiek atbalstīti projekti, kas paredz atbalstu individuālām privātpersonām. Projektam jābūt vērstam uz organizācijas pašas aktivitāšu īstenošanu, organizācija nedrīkst būt starpnieks privātpersonām sniegto pakalpojumu apmaksai (kā, piemēram, privātpersonas operāciju apmaksa, rehabilitācija, medikamenti, komunālo rēķinu apmaksa utml.);
 • Augstāka prioritāte būs projektiem ar lielāku biedru un mērķgrupu iesaisti;
 • Netiek atbalstīta būvniecība un citi lieli infrastruktūras projekti. Var tik atbalstīti projekti, kas ietver kosmētisko remontu, bet ne kapitālieguldījumi (logu, durvju, grīdu maiņa, pārbūve utml.). Kosmētiskais remonts var tikt iekļauts tikai gadījumā, ja remontējamās telpas ir biedrības vai nodibinājuma īpašums vai arī par šīm telpām biedrībai vai nodibinājumam ir ilgtermiņa telpu nomas līgums (kopija jāpievieno projekta pieteikumam);
 • Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2016. gada 1. marta līdz 31. decembrim;
 • Vienai organizācijai un tās struktūrvienībām var tikt atbalstīts viens projekta pieteikums.

Kas var pieteikt projektus?

Biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā;
 • Organizācijai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kur iesniegt projekta pieteikumu?

Pilnīgi aizpildītu Pieteikuma veidlapu LVM ziedojumam (Word dokuments) un Tāmi LVM ziedojumam (Excel dokuments) elektroniskā formātā sūtīt uz e-pastu  līdz 2016. gada 31. janvārim (ieskaitot) tēmā norādot „Veidlapa LVM ziedojumam”, epasta tekstā jānorāda organizācijas nosaukums un kontaktinformācija personai, kas atbildīga par projektu.

Izvērtēšanas gaitā Mērķziedojumu padomei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un sekojošus dokumentus:

 • Organizācijas 2014. gada ( vai ja pieejams, tad 2015. gada) finanšu pārskata kopija;
 • Organizācijas darbības gada saturiskais pārskats;
 • Projekta vadītāja CV.

Kad tiks paziņoti konkursa rezultāti?

 • Par projektu atbalstu lemj Mērķziedojuma padome no Partneru izvirzītajiem pārstāvjiem, kas koleģiāli pieņem lēmumu par mērķziedojuma sadali atbalsta projektiem;
 • Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo līdz 2016. gada 1. martam, tos publicējot www.ziedot.lv.

Informatīvais seminārs

2016. gada 12. janvārī Rīgā plānots informatīvs seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu. Pieteikšanās semināram rakstot  tēmā norādot „Pieteikšanās semināram par LVM ziedojumu” līdz 2016. gada 8. janvārim (ieskaitot), e-pasta tekstā jānorāda organizācijas nosaukums, dalībnieka/ku skaits, kontaktinformācija. Norises vieta un laiks tiks paziņots pēc pieteikšanās noslēguma.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 67289339 (jautāt Inesi vai Līgu) vai rakstīt:  .

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas ziedot.lv interneta vietnē.

Iepriekšējos gados atbalstītie projekti.


Avots: ziedot.lv© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv