03.12.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola” pārdošanai
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1644, pašlaik vēro: 36.

» SākumlapaPubliskās apspriešanas par detālplānojuma „Aronijas” 1. redakciju rezultāti

Informējam, ka publiskā apspriešana par detālplānojuma „Aronijas”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakciju notika laikā no 2016. gada 21. marta līdz 2016. gada 11. aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā pašvaldībā tika saņemti četri rakstiski atzinumi no šādām institūcijām: Veselības inspekcijas, SIA “Lattelecom”, Valmieras reģionālās vides pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes. Vienā no atzinumiem tika norādīti priekšlikumi, kas pēc institūcijas konstatētajiem faktiem, it kā būtu papildināmi detālplānojuma izstrādātajā redakcijā, bet pārējos norādīta atzīme ar pozitīvu vērtējumu.

Publiskās apspriešanas laikā pašvaldībā saņemts tikai viens iesniegums, ko bija parakstījuši vairāki iedzīvotāji. Iesnieguma norādītajā informācijā pamatā tika veikts apraksts par jautājumu, kas saistīts ar sadzīves kanalizācijas sistēmu.

Ar pašvaldībā saņemto iesniegumu un atzinumiem tika iepazīstināti gan pašvaldības atbildīgie speciālisti, gan detālplānojuma izstrādātāji. Uz iedzīvotāju interesējošo jautājumu, kā arī uz atbildīgās institūcijas atzinuma norādītajiem priekšlikumiem, kas būtu papildināmi detālplānojuma izstrādātajā redakcijā, detālplānojuma izstrādātāji ir snieguši rakstiskas atbildes un skaidrojumus, kas tika nosūtīti iesniedzēju adresātiem pa pastu.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās Pārgaujas novada priekšsēdētājs, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, detālplānojuma izstrādātāji, detālplānojuma vadītāja un vietējie Raiskuma pagasta iedzīvotāji. Sanāksmē tika diskutēts gan par vispārējām iedzīvotāju sasāpējušiem jautājumiem novadā, gan par detālplānojuma saistītajiem jautājumiem. Iedzīvotājiem uz detālplānojuma saistītajiem jautājumiem atbildes sniedza detālplānojuma izstrādātāji ar skaidrojumu, ka izstrādātajā redakcijā ir iekļauta tikai tā plānotā darbība, ko atļauj Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējums.

Uz doto brīdi, ņemot vērā un izvērtējot pieejamo t.sk. minēto informāciju, pašvaldībā ir konstatēts, ka detālplānojuma izstrādātajai redakcijai nav nepieciešami grozījumi. Tomēr pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem, par to ņemšanu vērā vai noraidīšanu tiks izrunāts sanāksmē, kas notiks 2016. gada 9. maijā pašvaldības administratīvajā ēkā “Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, plkst. 10.00.

Publiskās apspriešanas laikā iesniegtā dokumentācija (institūciju atzinumi, iesniegums), kā arī cita ar detālplānojumu saistītā dokumentācija tiks attēlota detālplānojuma Pārskatā, kas pēc detālplānojuma apstiprināšanas tiks publicēts Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv sadaļā “Attīstības plānošana/detālplānojumi”.

Dace Ruble,
teritorijas plānotāja,
Attīstības plānošanas nodaļa© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv