01.12.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola” pārdošanai
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
967, pašlaik vēro: 34.

» SākumlapaPartnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa II kārtu

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2017. gada 13. februāra līdz 13. martam
izsludina LEADER projektu konkursa II kārtu
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu konkursa II kārtā pieejams finansējums ir 103 807,07 EUR.


Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:
4.Rīcība
Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai
25 951,77 EUR

5.Rīcība
Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana
77 855,30 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
3) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

*Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos MK  noteikumu Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, atbalsta apjomu, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152;

Projektu pieteikumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā) varēs iesniegt:
1) birojā, Braslas ielā-2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e –pasts: liga@brasla.lv;

2) projektu pieteikumus var iesniegt arī elektroniski Lauku atbalsta dienesta e-pieteikšanās sistēmā EPS - elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;
3) projekta pieteikums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu: lad@lad.gov.lv

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv

*Partnerība "Brasla" Pārgaujas novadā darbojas Straupes un Stalbes pagastos; projekta pieteikumi konkursa kārtībā iesniedzami tikai tiem pretendentiem, kuru darbība tiek īstenota šajās teritorijās.

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv