23.01.2018, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Barikāžu dienas atceres pasākums
  19. janvārī plkst. 17.00 Straupes bibliotēkā notiks barikāžu dienas atceres pasākums ...
 • Aicinām Pārgaujas novada jauniešus aizpildīt aknetu
  Projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros tiek veikta jauniešu anketēšana ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
5, pašlaik vēro: 10.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadā būtu nepieciešams atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kas būtu svētki bērniem un kuras ietvaros tiktu godināti 2017. gadā jaundzimušie bērni?
» SākumlapaPaziņojums par Pārgaujas novadā esošo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu

Pārgaujas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes.

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības 23.11.2017. domes sēdes lēmumu Nr. 209 (prot.Nr.14, 22. §), pieņemts lēmums izstrādāt individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektu šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:

 • Raiskuma pagastā: Nr.506 “Auciema viduslaiku kapsēta”, Nr.507 “Avotiņu senkapi”, Nr.514 “Gailonu viduslaiku kapsēta” (Ozolkalniņš), Nr.517 “Rūju viduslaiku kapsēta” (Lielais kalns), Nr.522 “Ureles pilskalns” (Baznīcas kalns), Nr.524 “Zaļkalnu senkapi”, Nr.6260 “Ungurmuižas apbūve ar parku”, Nr. 6268 “Krogs”;
 • Straupes pagastā: Nr.563 “Batarejas kalns – pilskalns”, Nr.565 “Lielstraupes baznīcas viduslaiku kapsēta ar krustakmeni”, Nr.566 “Mazstraupes viduslaiku pils”, Nr.567 “Baukalna senkapi” (Zviedru kapi), Nr.573 “Lapaiņu viduslaiku kapsēta”, Nr.578 “Baukalna viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta”, Nr.579 “Lielstraupes viduslaiku pils”, Nr.6215 “Mazstraupes pils ar parku”, Nr.6274 “Lielstraupes zirgu pasta stacija”, Nr.6275 “Lielstraupes pils un baznīcas apbūve”, Nr.6276 “Lielstraupes senpilsētas un nocietinājumu sistēmas paliekas”, Nr.6277 “Zvanu tornis”, Nr.6278 “Lielstraupes luterāņu baznīca”.

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8. pantu Pārgaujas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam visiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 metri. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem.

Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta individuāla aizsargjosla (aizsardzības zona) ap valsts aizsargājamo kultūras pieminekli ļautu racionālāk plānot novada teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies informēt kultūras pieminekļu īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus augstāk minēto kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta noteikšanā un izstrādē. Individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) tiks iekļautas Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumos.

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2018. gada 5. janvārim:

 • elektroniski, sūtot uz Pārgaujas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv;
 • rakstiski, sūtot Pārgaujas novada pašvaldībai uz adresi “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151.

Kontaktpersona: Pārgaujas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Ruble, e-pasts: dace.ruble@pargaujasnovads.lv, tālr. 27809705.

 © 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv