18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
112, pašlaik vēro: 15.

» PĀRVALDE » IZSOLES » Izsoles 2021 »

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2021.GADĀCēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltie Āboliņi", Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, kadastra numurs 4282 004 0283, kas sastāv no vienas zemes vienības ar platību 0.3270 ha, pārdošanai. Zemes vienība ir reģistrēta Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000614759.

Nekustamā īpašuma sākumcena 5370,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 537,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR.

 

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 11. novembra plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 31. oktobra plkst. 23:59.

 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes (Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242) kontā ar norādi “Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Baltie Āboliņi”.

Konts:

AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758.

 

Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.pargaujasnovads.lv, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Sīkāka informācija par nekustamā īpašuma robežām un tā izmantošanu pa tālruni – 27809705 (Ingvilds Krišjānis Baltpurviņš).

 

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ “Baltie Āboliņi” vērtējumsPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 010 0095, adrese “Gundegas 64”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,1114ha, pārdošanai.
Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000604495.

Izsoles sākumcena ir 4500,00 EUR, drošības nauda 450,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.11.00, “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7.jūnija plkst.13.00.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 010 0090, adrese “Gundegas 58”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,0581ha, pārdošanai.
Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000603395.

Izsoles sākumcena ir 2895,00 EUR, drošības nauda 289,50 EUR, dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.10.30, “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.


Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7.jūnija plkst.13.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 010 0073, adrese “Gundegas 12”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,0602ha, pārdošanai.
Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000604582.


Izsoles sākumcena ir 2805,00 EUR, drošības nauda 280,50 EUR, dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.10.00, “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7.jūnija plkst.13.00.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 010 0072, adrese “Gundegas 11”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,0651ha, pārdošanai. Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000604603.

Izsoles sākumcena ir 2910,00 EUR, drošības nauda 291,00 EUR, dalības maksa 20,00 EUR, minimālais izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.9.30, “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7.jūnija plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 010 0070, adrese “Gundegas 6”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar platību 0,0555ha, pārdošanai. Zemes vienība ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000604556.

Izsoles sākumcena ir EUR 2900,00 EUR, drošības nauda EUR 290,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.9.00, “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 7.jūnija plkst.13.00. 

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv