30.10.2020, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola” pārdošanai
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
849, pašlaik vēro: 30.

» PAŠVALDĪBA » PUBLISKIE IEPIRKUMI » Arhīvs » Atklāti konkursi

» ...
» Iepirkumi 9. panta kārtībā 2019.g.
» Atklātie konkursi 2019.g
» Iepirkumi panta 8.2 kārtībā 2015.g.
» Iepirkumi 9. panta kārtībā 2017g. - 2018.g
» Atklāti konkursi 2015.g.
» Iepirkumi 8.2 panta kārtībā 2016.g - 2017.g
» Iepirkumi 8.2 panta kārtībā
» "B" daļas iepirkumi 2016.g
» Iepirkumi 8.1 panta kārtībā
» Atklāti konkursi 2016.g - 2018.g
» Iepirkumi būvdarbiem no Ls 0 līdz Ls 10000 bez PVN
» Atklāti konkursi
» Iepirkumi pirkumiem un pakalpojumiem no Ls 0 līdz Ls 3 000 bez PVN


Atklāti konkursiIepirkuma identifik. Nr. (ID),
Iepirkuma izsludin- āšanas datums (IUB)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Plānotā līgum- summa EUR (bez PVN)

Iepirkuma kontaktpersona / tālrunis

Lēmuma pieņem- šanas datums

Iepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums

PNP 2014/22
19.09.2014.

"Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2014./2015. gada ziemas sezonā"

15.10.2014.
Plkst. 11:00
Nolikums

Par iepirkuma dokumentāciju:
Laura Lapsiņa
Tālr. 64132295
Par iepirkuma priekšmetu:

Ilvars Balodis mob. 29453168 Andris Erenbots
mob. 26529894
Druvis Kreitūzis
mob. 22009250

22.10.2014.

24.10.2014.

Līgumi noslēgti 14.11.2014.

Maršrutā Nr.1
„Rozulas autoceļu saraksts”: SIA „VIENOTNES” – 15.80 EUR/km;
Maršrutā Nr.3 „Stalbes ielu un autoceļu saraksts”: ZS „VĀRNĒNI” – 20.50 EUR/km;
Maršrutā Nr.4 „Mazstraupes ceļu saraksts”: SIA „Brasla” – 24.50 EUR/km;
Maršrutā Nr.5 „Lielstraupes ceļu saraksts”: SIA „KOM-AUTO” – 18.21 EUR/km;
Maršrutā Nr.6 „Raiskuma ceļu saraksts”: SIA „VIDZEMES BETONS” – 21.90 EUR/km;
Maršrutā Nr.7 „Strīķi – Miglači ceļu saraksts”: SIA „KOM-AUTO” – 18.21 EUR/km;

Maršrutā Nr.2 „Daibes autoceļu saraksts”: ZS „JAUNZEMI” – 19.40 EUR/km;
Maršrutā Nr.8 „Kūdums – Auciems ceļu saraksts”: ZS „JAUNZEMI” – 19.40 EUR/km.

PNP 2014/21
02.09.2014.

"Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2014./2015. gada ziemas sezonā"

01.10.2014.
Plkst. 11:00

Nolikums

Par iepirkuma dokumentāciju:
Laura Lapsiņa
Tālr. 64132295
Par iepirkuma priekšmetu:

Ilvars Balodis mob. 29453168 Andris Erenbots
mob. 26529894
Druvis Kreitūzis
mob. 22009250

12.09.2014.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
PNP 2014/19
28.07.2014
"Kurināmās šķeldas piegāde Pārgaujas novada Stalbes katlu mājai"25.08.2014.
Plkst. 11:00
NolikumsPar iepirkuma procedūru un dokumentāciju:
Anita Dzalba
tālr. 64132196
Par iepirkuma priekšmetu:
Ilvars Balodis
mob. 29453168
03.09.2014.SIA "PA Energy"

Līgums noslēgts 23.09.2014.

Līguma cena bez PVN
EUR 35 145.00

PNP 2014/6

04.04.2014.

"Elektroenerģijas piegāde Pārgaujas novada pašvaldības vajadzībām"

30.04.2014.
plkst. 11:00


Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba  – tālr.64132196;
Par iepirkuma priekšmetu: Maruta Drubiņa – tālr.
64134426; mob. 29100397

20.05.2014.AS "Latvenergo"

Līgums noslēgts 01.06.2014.

Līguma cena bez PVN
EUR 77 432.19

PNP
2014/5

28.03.2014.

"Kurināmās malkas piegāde  Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām"

23.04.2014.
plkst. 11:00


Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba  – tālr.64132196;
Par iepirkuma priekšmeta 1. daļu: Andris Erenbots - mob. 26529894
2. un 3. daļu: Ilvars Balodis - mob. 29453168
4., 5. un 6. daļu: Druvis Kreitūzis mob. 22009250

10.05.2014.
19.05.2014.

1. Malku piegādās (daļā Nr. 1.) SIA "ELKAS"
    Līgums noslēgts 30.05.2014.
    Līguma cena EUR 16328.00 bez PVN

2.Malku piegādās (daļās Nr. 2.-6.) SIA "TABESCO"
Līgums noslēgts 09.06.2014.
Līguma cena EUR 60678.00 bez PVN

PNP
2014/4

26.03.2014.

"Degvielas iegāde Pārgaujas novada pašvaldības vajadzībām"

25.04.2014.
plkst. 11:00


Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba  – tālr.64132196;
Par iepirkuma priekšmetu: Maruta Drubiņa – tālr. 64134426; mob. 29100397

13.05.2014.


30.05.2014.

SIA "GOTIKA AUTO" (daļās Nr. 1. un 3.)
Līgums noslēgts 30.05.2014.
Līguma cena bez PVN EUR 30 088.80


Iepirkuma daļa Nr. 2 izbeigta bez rezultātiem saskaņā ar PIL 38. panta pirmo daļu.

PNP 2014/1.KPFI

23.01.2014.

"Stalbes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"

24.02.2014.
plkst.11.00

Būvdarbu vietas apskate 31.01.2014.
plkst.10.00
Nolikums


Tehniskais projekts

Atbilde uz jaut. 1.


Atbilde uz jaut. 2.


Atbilde uz jaut. 3.

Atbilde uz jaut. 4.

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Laura Lapsiņa – tālr.64132295;
Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko projektu: Maruta Drubiņa – tālr. 64134426; mob. 29100397

06.03.2014.

SIA "R.K.C.F. RENESANSE"

Līgums noslēgts 21.03.2014.

Līguma cena bez PVN EUR 359 476.54

Iepirkuma identifik. Nr. (ID),
Iepirkuma izsludin- āšanas datums (IUB)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Plānotā līgum- summa Ls (bez PVN)

Iepirkuma kontaktpersona / tālrunis

Lēmuma pieņem- šanas datums

Iepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums

PNP 2013/11

30.05.2013.

„Kurināmās šķeldas piegāde Pārgaujas novada Stalbes katlu mājai”

02.07.2013.
plkst. 11:00

Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Laura Lapsiņa - tālr.64132295;
Par iepirkuma priekšmetu:
Ilvars Balodis
mob. 29453168

17.07.2013.

SIA "SK Grean Enerģija"

Līgums noslēgts 08.08.2013

Līguma cena bez PVN LVL 32 820.00

PNP 2013/2

20.02.2013

„Kurināmās malkas piegāde Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām”

26.03.2013.    plkst. 11.00Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Laura Lapsiņa – tālr.64132196

10.04.2013.

Malku piegādās (daļās Nr.1.-6.) SIA "TABESCO"

Līgums noslēgts 02.05.2013.

Līguma cena bez PVN LVL 55 533.00

PNP 2013/1.ERAF

 

25.01.2013.

„Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Plāča ciemā””

26.02.2013.    plkst. 11.00

Informācija!!!

Nolikums

Tehniskā
specifikācija
pielikums Nr. 11


Tehniskais projekts (1)

Tehniskais projekts (2)

Tehniskā projekta izmaiņas

Atbilde uz jaut.1.

Pielikums Nr.14

Atbilde uz jaut.2.

Nolikuma redakcionālie precizējumi

Nolikuma grozījumi

Atbilde uz jaut.3.

Nolikuma grozījumi Nr.2

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Laura Lapsiņa – tālr.64132196;
Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko projektu: Druvis Kreitūzis mob. 22009250 un Maruta Drubiņa – tālr. 64134426; mob. 29100397

28.03.2013.

Personu apvienība SIA "SEVERO" un
SIA "CBF GRANTE" (Pilnsabiedrība "SEGRA").


Līgums noslēgts 16.04.2013.


Līguma cena bez PVN LVL 254 374.45

PNP 2012/10


07.05.2012.

„Kurināmās šķeldas piegāde Pārgaujas novada Stalbes katlu mājai”

05.06.2012.    plkst. 11.00

Nolikums

Laura Lapsiņa

Tālr.64132196

21.06.2012.

SIA „SK Grean Enerģija”,

Līgums noslēgts 25.07.2012.,

Līguma cena bez PVN LVL 31740.00

PNP 2012/8.ERAF
14.03.2012

Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Rozulas ciemā”

13.04.2012. plkst. 11:00

Nolikums

Projekts

Atbilde uz jaut.1

Atbilde uz jaut.2

Nolikuma redakcionālie precizējumi

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Laura Lapsiņa - tālr.64132196;
Par iepirkuma priekšmetu un projektu: Ilvars Balodis mob. 29453168 un Maruta Drubiņa – mob. 29100397

29.05.2012

SIA „REMEKS SERVISS”,

Līgums noslēgts 02.07.2012.,

Līguma cena bez PVN LVL 305904.42

PNP 2012/7

24.02.2012

Elektroenerģijas piegāde Pārgaujas novada pašvaldības vajadzībām

11.04.2012. plkst.11:00

Nolikums

Atbilde uz jaut.1

Maruta Drubiņa – mob. 29100397

23.04.2012

SIA „Enefit”,

Līgums noslēgts 30.05.2012.,

Līguma cena bez PVN LVL 45965.70

PNP 2012/5.ERAF01.02.2012

Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Plāča ciemā”

29.02.2012.
plkst.11:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Atbilde uz jaut.1

Atbilde uz jaut.2

Atbilde uz jaut.3

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494
Par iepirkuma priekšmetu un projektu: Druvis Kreituzis - mob.22009250

Pārtraukts saskaņā ar PIL 38.panta 2.daļu un pamatojoties uz
Pārgaujas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
12.03.2012. lēmumu, Protokols Nr.17

PNP 2012/4.ERAF01.02.2012

Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Pārgaujas novada Rozulas ciemā”

29.02.2012.
plkst.10:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Paskaidrojuma raksts

Atbilde uz jaut.1 (Papildināts)

Atbilde uz jaut.2

Atbilde uz jaut.3

Atbilde uz jaut.4

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494
Par iepirkuma priekšmetu un projektu: Ilvars Balodis mob. 29453168 un Maruta Drubiņa – mob. 29100397

27.02.2012.

Atklātais konkurss pārtraukts saskaņā ar
PIL 38.panta 2.daļu pamatojoties uz
Pārgaujas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas 27.02.2012.  lēmumu, Protokols Nr.14

PNP 2012/2


29.01.2012

Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas) piegāde

28.02.2012.
plkst.10:00

Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494

23.03.2012.

Malku piegādās (daļās Nr. 1.-6.) SIA „TABESCO” – LVL 57433.00 bez PVN

LND/2011/38
ERAF

Metu konkurss14.10.2011

Tilta pār Gauju pie Līgatnes projektēšana

28.11.2011.

plkst.13:00

Nolikums Nr.1

Nolikums Nr.4

Nolikums Nr. 5

Nolikums ar grozījumiem

Atbilde uz jaut.1

Atbilde uz jaut.2

Atbilde uz jaut. 3.1

Atbilde uz jaut. 3.2

Egils Siliņš, tālrunis: 27712929, e-pasts: egilssilins
@inbox.lv

Metu konkurss pārtraukts saskaņā ar PIL 38.panta 2.daļu
pamatojoties uz IUB 12.12.2011.lēmumu Nr.4-1.2/11-402

PNP 2011/8

21.04.2011

„Kurināmās šķeldas piegāde Pārgaujas novada Stalbes katlu mājai”

24.05.2011.

Plkst.16.00

Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494

10.06.2011.

Līgums noslēgts 18.07.2011. ar SIA „SK Grean Enerģija” - LVL 35160 bez PVN

PNP 2011/3


28.02.2011

Degvielas iegāde Pārgaujas novada pašvaldības vajadzībā

31.03.2011.

Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494

08.04.2011.

SIA „LUKoil Baltija R” (daļās Nr.1- 3. )– LVL 37618 bez PVN

PNP 2011/224.02.2011

Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām nepieciešamā kurināmā (malkas un granulu) piegāde

28.03.2011. Pkst.16:00

Nolikums un tehniskā specifikācija

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494

07.04.2011.

1. Malku piegādās (daļās Nr. 1.-6.) SIA „TABESCO” – LVL 63452.50 bez PVN;

2. Granulu piegāde (daļās Nr.7 un 8.) - iepirkumu procedūra tika pārtraukta.

PNP 2010/17.ERAF17.11.2010

Lifta piegāde un nomaiņa Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā

20.12.2010. Pkst.16:00

Nolikums

Jautājumi un atbildes

34514,75

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132295; mob.26519494 Par iepirkuma priekšmetā paredzētajiem darbiem: Helī Opincāne - mob.26480190

04.01.2011.

SIA „Recept –Holding Lifts” – 32 700.00 LVL

PNP 2010/1030.09.2010

Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde

02.11.2010. Plkst..10.00

Nolikums

Jautājumi un atbildes

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494

09.11.2010.

SIA „Auto Īle un Herbst” – LVL 28818.18

PNP 2010/09.ERAF
23.09.2010

Ungurmuižas kungu mājas rekonstrukcija un restaurācija

25.10.2010. Plkst.15.00

Nolikums

Pielikumi

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba tālr.64132196; mob.26519494 Par tehnisko projektu: Baiba Šulca Mob.29424757

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta saskaņā ar
LR Publiskā iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un pamatojoties uz
LR Kultūras Ministrijas 12.10.2010. Lēmumu Nr.2.1-3/72 „Par projekta iesnieguma
„Ungurmuižas kungu mājas rekonstrukcija un restaurācija” (projekta iesnieguma Nr.3DP/3.4.3.2.0./APIA/CFLA/021)
noraidīšanu” un finansējuma piešķiršanas noraidīšanu.

PNP 2010/04


19.04.2010

Kurināmās šķeldas piegāde Pārgaujas novada Stalbes katlu mājai

25.05.2010.

 

Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.26519494

25.05.2010.

SIA „S.K.Z.” – 29280.00

PNP 2010/02.ERAF01.03.2010

Speciāli aprīkota autotransporta piegāde Raiskuma sanatorijas internātpamatskolai

07.04.2010.

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132295; mob.26519494 Par iepirkuma priekšmetā paredzētajiem darbiem: Helī Opincāne - mob.26480190

13.04.2010.

SIA „Auto Īle un Herbst” – 37446.28

PNP 2010/01


22.02.2010

Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām nepieciešamā kurināmā piegāde

29.03.2010.

Nolikums

Par iepirkuma procedūru un dokumentāciju: Anita Dzalba - tālr.64132196; mob.2651949

9.03.2010.

Z/S „Meža žagari”-12325.00;
SIA „A.V.Manss” -41748.00 SIA „BIKO-LAT” – 6825.00© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv