25.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
310, pašlaik vēro: 32.

» NOVADS » ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA » AktualitātesIzdoti grozījumi saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā

Saistošie
noteikumi tiek papildināti ar jaunu atkritumu apsaimniekotāja pienākumu, saskaņā ar kuru atkritumu apsaimniekotājs, sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību, izglīto par atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu ar mērķi sekmēt sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Noteikumu 42.punktā noteiktie kritēriji, kuri veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu. SIA „ZAAO” sagatavotajos un
pašvaldību apstiprinātajos lēmumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu līdz šim netika atsevišķi izdalīta maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.  Neskatoties uz to, ka minētās izmaksu pozīcijas jau šobrīd faktiski ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

Šo
izmaksu segšana tika veikta no tiem ienākumiem, kas tika gūti no pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA „ZAAO” izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā.

Minētās pozīcijas,
kas nebija atsevišķi norādītas atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinā, nodrošināja prasību izpildi, par noglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanu, tādēļ arī tika finansētas no ieņēmumiem par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Atbilstoši SIA “ZAAO” 2015.gada 20.marta dalībnieku sapulcē nolemtajam, maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajiem maksas veidojošajām komponentēm ir
jāiekļauj trīs jaunas komponentes – maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu.


Ar grozījumiem saistošajos noteikumos varat iepazīties Pārgaujas novada vēstis" oktobra numurā, šeit.
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv