05.08.2020, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1322, pašlaik vēro: 36.

» NOVADS » ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA » AktualitātesIzsludināta ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana

SiA ZAAO (ZAAO) nodod sabiedriskai apspriešanai reģionāla līmeņa plānošanas dokumenta projekta „Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2014.-2020.” ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata darba versiju. Process notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

Dokumenta sabiedriskā apspriešana ilgs no š.g. 27.augusta līdz 5.oktobrim. Pārskata projekts pieejams ZAAO mājas lapā, sadaļā par ZAAO, apakšsadaļā Attīstības plānošanas dokumenti (http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/attistibas_planosanas_dokumenti/ ). Dokumenta drukas versija pieejama darba dienās ZAAO birojā Valmierā, Rīgas iela 32, iepriekš saskaņojot ierašanos pa tālruni 64281250.

Pārskats ietver plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī esošā stāvokļa aprakstu un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiks īstenots.

Atgādinām, ka līdz 17.septembrim notiek pamatdokumenta „Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2014.-2020.” sabiedriskā apspriešana. Atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts pieejams ZAAO mājas lapā, sadaļā par ZAAO, apakšsadaļā Attīstības plānošanas dokumenti (http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/attistibas_planosanas_dokumenti/), kā arī ZAAO Valmieras birojā.

 

Atkritumu apsaimniekošanas plānā ir paredzēts ieviest Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes, piemēram, atkritumu dalītās vākšanas sistēmas tālāko attīstību, veicinot sabiedrības vides apziņu un izpratni par atkritumiem kā resursiem, kā arī poligona I kārtās krātuve rekultivāciju, tāpat iesaistīšanos valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un veikt citas būtiskas darbības.

Priekšlikumus juridiskas un fiziskas personas aicinātas iesniegt rakstiski ar norādi par kuru dokumentu tie tiek izteikti, attiecīgi „Priekšlikumi ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskatam” vai „Priekšlikumi Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam” ZAAO birojā Valmierā vai nosūtot pa pastu (adrese: Valmiera, Rīgas iela 32, LV 4201) vai e-pastu zaao@zaao.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv