24.11.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola” pārdošanai
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1277, pašlaik vēro: 23.

» PAŠVALDĪBA » KOMITEJAS » Komiteju darba kārtība » Attīstības un tautsaimniecības komitejas darba kārtība

» DARBA KĀRTĪBA
» Attīstības un tautsaimniecības komitejas darba kārtība
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas darba kārtība


ATTĪSTĪBAS UN TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS
SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2020. gada 19. novembrī plkst. 14.00,
Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes ielā 2-3, Straupe, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanu;

2.    Par Pārgaujas  novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu SIA  “Ungurmuiža”;

3.    Par nekustamā īpašuma – dabas un tehnoloģiju parka ēkas, kadastra apzīmējums 42800040053025,  ieguldīšanu SIA “ZAAO” pamatkapitālā;

4.    Par saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi 28.11.2019. Saistošajos noteikumos Nr.9 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”  izdošanu.

5.    Par pieteikuma iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;

6.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu;

7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”;

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”;

9.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”;

10.    Par nosaukuma piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamam īpašumam;

11.    Par grozījumiem zemes nomas līgumos;

12.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu;

13.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Žagariņi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai;

14.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamiem īpašumiem “Vīķi” un “Ausmas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā;

15.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Trīsstūris Dzintaros”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā;

16.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Ieviņas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

17.    Par projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde aktivitāšu īstenošanai Pārgaujas novada jauniešu radošajā istabā” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu.

18.    Par projektu “Teritorijas labiekārtošana pie Stalbes ūdenskrātuves sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv