23.03.2019, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Pārgaujas novada pašvaldība aicina darbā ...
  Uz noteiktu laiku aicinām darbā KULTŪRAS PASĀKUMU VADĪTĀJU ...
 • Pārgaujas novada pašvaldība izsludina grantu konkursu
  Pārgaujas novada pašvaldība rīko konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
26, pašlaik vēro: 25.

Vai piedalīsieties Latvijas Dabas fonda iniciatīvā “Zemes Stunda”, 30. martā laikā no 20:30 līdz 21:30, izslēdzot apgaismojumu?
jā, piedalos katru gadu
nē, man tas nav aktuāli
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE

2019. gada 21. februārī, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība
1.    Pārskats par 24.01.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2.    Par projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Auciema un Raiskuma ezeros” izstrādi un iesniegšanu
3.    Par projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ruckas ezeram” izstrādi un iesniegšanu
4.    Par projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Sāruma ezeram” izstrādi un iesniegšanu
5.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ungurmuiža” pamatkapitāla palielināšanu
6.    Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību sarakstā
7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/
8.    Par zemes platību precizēšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībām
9.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamiem īpašumiem  /dzēsts/
10.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam  Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
11.    Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu
12.    Par Grantu konkursa komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā nolikuma apstiprināšanu
13.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāna apstiprināšanu
14.     Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politikas apstiprināšanu
15.     Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāna apstiprināšanu
16.     Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
17.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumu apstiprināšanu
18.    Par adrešu precizēšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībām
19.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Gaujas NP Raiskums” zemes lietošanas mērķa maiņu
20.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa saglabāšanu
21.Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala  “Stirnas”  Raiskuma pagastā, Pārgaujas,    novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
22.    Par  pašvaldību iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, un Raunas novadu bāriņtiesa” sastāvu
23.    Par Raiskuma internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu
24.    Par grozījumiem Straupes pamatskolas nolikumā

Sēdes slēgtā daļa
25.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu


* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv