25.05.2017, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Pārgaujas novadā darbosies 3 vēlēšanu iecirkņi
  Iecirkņu darba laiks 3. jūnijā ir no plkst. 7.00 līdz 22.00 (31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00; 1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00; 2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00) ...
 • Novada svētku ietvaros tiks veidota izstāde “Pārgaujas novads TOREIZ un TAGAD”
  Iesniedziet fotogrāfijas kopā ar aprakstiem Straupes, Stalbes vai Raiskuma bibliotēkā līdz 30. jūnijam ...
 • Par Pārgaujas novada bāriņtiesas atvaļinājumu laikiem
  Bāriņtiesas locekle Inta Lapsiņa laikā no 15. maija līdz 4. jūnijam, kā arī bāriņtiesas priekšsēdētāja Renāte Kalniņa laikā no 22. maija līdz 4. jūnijam ir atvaļinājumā ...
 • Īslaicīgas izmaiņas kases darba laikos
  No 17. līdz 29. maijam Raiskuma pagastā kase atvērta otrdienās un ceturtdienās, Stalbes pagastā kase atvērta pirmdienās, trešdienās un piektdienās ...
 • Tiek uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
  Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1166, pašlaik vēro: 17.

Vai plānojat piedalīties Pašvaldību vēlēšanās 2017?
vēl nav izlemts
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA

2017. gada 25. maijā, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1. Pārskats par 27.04.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
2. Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē investīciju projekta “Šķūņa demontāža,  tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecība un inženiertīklu izbūve’’  realizācijai
3. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā
4. Par grozījumiem domes 23.03.2017. lēmumā Nr.57 (protokols Nr.4, 5.§) (protokols Nr.4, 5.§) “Par projektētās zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu”
5. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu Pārgaujas novadā”
6. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/  sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
7. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam/dzēsts/, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
8. Par daļu no nekustamā īpašuma „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, iznomāšanu
9. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam/dzēsts/, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
10. Par lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienības daļai
11. Par Grantu konkursa komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā nolikuma apstiprināšanu
12. Par Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2017” nolikuma apstiprināšanu
13. Par Pārgaujas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata
14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
15. Par apbalvojumu piešķiršanu Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestāžu
skolēniem par sasniegumiem izglītības jomā

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv