19.02.2018, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Izrāde bērniem !!! IZRĀDE PĀRCELTA UZ 22. FEBRUĀRI
  15. februārī plkst. 13.00 Stalbes tautas namā bērnu izrāde “ROTAĻLIETU STĀSTS” ... !!! IZRĀDE PĀRCELTA UZ 22. FEBRUĀRI
 • Pieejamas valsts apmaksātās vakcīnas pret ērču encefalītu
  Tā kā Pārgaujas novads atrodas ērču encefalīta epidēmiskajā teritorijā, bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret ērču encefalītu ...
 • Pārgaujas novada pašvaldībai jauni sadarbības partneri Moldovā
  Pēc vizītes Pārgaujas novadā ar delegāciju no Riškani rajona padomes parakstīta vienošanās par sadarbību ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
15, pašlaik vēro: 25.

Vai, Jūsuprāt, būtu nepieciešama publiski pieejama un labiekārtota peldvieta pie Ungura ezera, kas atrodas netālu no kempinga "Unguri"?
Ir nepieciešama
Nav nepieciešama
Man tas nav aktuāli
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA


2018. gada 25. janvārī, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1. Pārskats par 21.12.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 1  “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2018. gadam“ izdošanu
3. Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 19.10.2017. lēmumā Nr. 167 “Par Pārgaujas  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma un darba koplīguma apstiprināšanu” (protokols Nr. 13)
4. Par projekta “Vides pieejamības uzlabošana Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas 
     centra teritorijā” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā r sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  un līdzfinansējumu
5. Par projekta “Ungura kapsētas digitalizācija” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība”   projektu   konkursam  Latvijas  Lauku  attīstības  programmas 2014.-2020.   gadam  apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības  virzītas  vietējās  attīstības  stratēģiju” aktivitātē   “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu
6. Par projekta “Pontona laipas un stāvlaukuma izbūve pie Ungura ezera” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība”  projektu  konkursam  Latvijas  Lauku  attīstības  programmas  2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu
7. Par daļu no nekustamā īpašuma „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, iznomāšanu.
8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam /dzēsts/, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.
9. Par nekustamā īpašuma “Dārznieki” nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai.
10. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
11. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses maiņu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam /dzēsts/”, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā.
13. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu Pārgaujas novada ūdenstilpēs.
14. Par Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisijas nolikuma  apstiprināšanu.
15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu daļai no nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
16. Par aktualizēto Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases sarakstu apstiprināšanu
17. Par Pārgaujas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtības apstiprināšanu
18. Par Pārgaujas novada bāriņtiesas organizatorisko struktūru
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/
21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu daļai no nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju.
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv