28.11.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Informējam, ka 30.11.2021 tiks slēgti Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Citadeles un Swedbank bankas norēķinu konti.
    Pārgaujas apvienības pārvalde informē, ka šā gada 30.novembrī tiks slēgti pārvaldes maksājumu konti AS "Citadele banka" un AS "Swedbank" bankās. Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot AS “SEB banka” norēķinu kontu, kas paliek nemainīgs. Rekvizīti maksājumu veikšanai: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Reģ. Nr.: 90009116276 Konta numurs: LV06UNLA0050014307758
Karte
Apmeklējumi šodien:
368, pašlaik vēro: 6.

» NOVADS » IZGLĪTĪBA » AktualitātesProjektā “PuMPuRS” iesaistījušās visas Pārgaujas apvienības pārvaldē esošās skolas

2020. gada sākumā Pārgaujas apvienības pārvalde (tobrīd: Pārgaujas novada pašvaldība) noslēdza līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk- IKVD) par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – Projekts “PuMPuRS”). Sākotnēji projekta aktivitātēs iesaistījās Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, drīz pēc tam arī Stalbes pamatskola un kopš 2021.gada oktobra arī Straupes pamatskola.

Projekts “PuMPuRS” tiek vērsts uz to, lai laikus saskatītu un identificētu bērnus un jauniešus vispārizglītojošajās skolās no 1. līdz 12. klasei, kuriem pastāv risks priekšlaicīgi pamest mācības, un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ievaros tiek veicināta ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošana starp skolām, pedagogiem un vecākiem. Galvenais projekta fokuss ir - caur dažādiem atbalsta pasākumiem un individuālu pieeju, radīt ilgtspējīgu un visaptverošu mehānismu, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamajam.

Projekta koordinatori Pārgaujas apvienības pārvaldes izglītības iestādēs atzinīgi vērtējuši projekta sniegtās iespējas un radītos rezultātus, kā arī dalījušies viedoklī par grūtībām ar kurām jāsaskaras.  

Ina Mieze, projekta “PuMPuRS” koordinatore Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā atzīst, ka projekta aktivitātēm un mērķim viņu skolā ir izteikta nozīme, jo ņemot vērā skolas specifiku, teju katram no izglītojamajiem būtu nepieciešama šāda individuāla pieeja un uzmanība. Taču realitātē ir grūti salāgot skolotāju ikdienas darbu un slodzi ar šiem projekta pienākumiem. Ina Mieze uzsver: “Jau sākotnēji mans uzstādījums attiecībā uz šo projektu bija tāds, ka ir jāsaliek pareizais pedagogs ar pareizo bērnu, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Tas tāpēc, ka, ja nebūs šīs savstarpējā saprašanās un uzticība, tad neveidosies vēlamā konsultatīvā vide, ko paredz projekts. Ja bērns nav gatavs pedagogam izstāstīt personīgās lietas un sajūtas, lai kopīgi rastu risinājumu, tad rezultāts nebūs. Par pozitīvajiem piemēriem runājot,  šogad mums ir meitene, kura pie mums ir palikusi uz otro gadu, un projekta “PUMPURS” aktivitātes ir tās, kas ir izšķiroši vērtīgas šai meitenei. Individuālā pieeja ir tas, kas viņai ir vajadzīgs, lai tiktu galā ar iekavēto mācību vielu un darbiem.”

Kā iepriekš minēts, Straupes pamatskola projektā iesaistījās šā gada oktobrī. Straupes pamatskolas projekta koordinatore Elita Pakalne dalās pārdomās: “Uzskatu, ka projekta būtība ir ļoti perspektīva un vērtīga. Arī mūsu skolā ir bērni, kuriem nepieciešama šāda individuāla pieeja, un ceram, ka ieguldītais darbs ilgtermiņā nesīs vēlamo rezultātu. Mūsu skolā šī projekta aktivitātes galvenokārt tiek izmantotas, lai strādātu ar tiem skolēniem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir daudz kavētu stundu, kuri nesaprot kādu mācību tēmu. Bērniem ar mācīšanās traucējumiem mēs izmantojam skolotāja palīga atbalstu. Saistībā ar “PuMPuRS” projektu pastāv arī sarežģījumi, jo pedagogu resurss un noslodze ir būtisks faktors, kas ietekmē šī projekta iespējas. Mums ir jārēķinās ar to, ka pedagogiem jau tā ir gana noslogota ikdiena, tāpēc, ņemot vērā, ka šis projekts paredz individuālu pieeju katram projektā iesaistītajam audzēknim, pastāv arī problēma – kā rast iespēju savienot darba slodzi ar projekta aktivitātēm.” 

Inese Lunte, projekta “PuMPuRS” koordinatore Stalbes pamatskolā: “Projekta ietvaros Stalbes pamatskolā 2021./2022. mācību gada 1. semestrī darbu turpina 3 pedagogi, un atbalsts – individuālas konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos, kuros skolēniem ir lielākas grūtības, - tiek sniegts četriem 5.-9. klases skolēniem. Konsultācijas notiek gan klātienē, gan arī attālināti, ja klase vai skolēns mācās mājās. Gan skolēni, gan viņu vecāki apzinās šo nodarbību lietderīgumu. Jāatzīst, ka skolā ir vairāk skolēnu, kuriem papildu atbalsts noderētu, taču pedagogu noslogojuma dēļ tas nav iespējams. Projekta ietvaros šā gada augustā un septembrī Stalbes pamatskolas skolotāji piedalījās arī darbnīcās par metodiskajiem atbalsta līdzekļiem PMP risku mazināšanai, gūstot gan vērtīgas atziņas, gan konkrētas stratēģijas un metodes turpmākajam darbam.’’

 

 

Santa Kūlīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

 Attīstības plānošanas nodaļa
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv