24.09.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
10, pašlaik vēro: 11.

» PĀRVALDE » IZSOLES » Izsoles 2016 » Izsoles 2016. gadā

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2016.GADSNekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala,   kadastra apzīmējums 4280 005 0061,  Stalbes pagastā,  Pārgaujas novadā, nomas tiesību izsole

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekts

Neapbūvēts zemes gabals bez nosaukuma Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4280 005 0061, ar platību – 0.9 ha.

 

Adrese

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

 

Nomas objekta kopējā platība, m2

0,9 ha

 

Nomas objekta izmantošanas mērķis

Lauksaimniecība (kods 0101)

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi

 

Nomas tiesību izsoles sākumcena, bez PVN

 Nomas tiesību Izsoles sākuma cena ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, t.i., 11.21 EUR (vienpadsmit euro un 21 centi) gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi.

 

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala,   kadastra apzīmējums 4280 005 0061,  Stalbes pagastā,  Pārgaujas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pieteikties dalībai izsolē no pirmās informācijas publikācijas brīža var iesniegt līdz  2016.gada 14. decembrim plkst.13.00, Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151.

1.    Izsole notiek: 2016. gada 15.decembrī plkst. 12.30, Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā sēžu zālē.Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā:     Šeit!

                                       Pārgaujas novada pašvaldība   izsludina  izsoli  par nomas tiesību piešķiršanu  uz nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes gabalu “Estrāde”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073.

Informācija par nomas objektu
Nomas objekts:    Neapbūvēts zemes gabals “Estrāde”, Raiskuma pagasts pagasts, Pārgaujas novads ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073, ar platību - 2,1 ha.
Adrese:    “Estrāde”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads
Nomas objekta kopējā platība:   2,1 ha
Nomas objekta izmantošanas mērķis:    Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908)
Maksimālais iznomāšanas termiņš:    10 gadi
Nomas tiesību izsoles sākumcena:   95.16 euro, bez PVN
Izsoles norises kārtība:    Saskaņā ar Nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala
„Estrāde”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.

                               
Pieteikties dalībai izsolē no pirmās informācijas publikācijas brīža var iesniegt līdz  2016.gada 11.jūlijam plkst.13.00, Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151. 
Izsole notiek: 2016.gada 14.jūlijā plkst.15.30, Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā sēžu zālē.
Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties šeitPārgaujas novada pašvaldība izsludina nomas izsoli par nomas tiesību piešķiršanu uz nekustamā īpašuma „Baukalni” Straupes pagastā būvi
ar kadastra apzīmējumu 42820050101004.

Informācija par nomas objektu
Nomas objekts: No nekustamā īpašuma „Baukalni” nomā paredzēts nodot šādu būvi: šķūni 74,7 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 42820050101004;
Adrese:    „Baukalni”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads;
Nomas objekta kopējā platība, m2: 74,7 m2;
Nomas objekta izmantošanas mērķis: Lauksaimnieciskā ražošana;
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi;
Nosacītā nomas maksa EUR/m2 mēnesī, bez PVN: Pretendentam nomas maksas priekšlikumam par Nomas objektu ir jābūt ne mazākam kā 0,10 EUR  (nulle eiro un desmit centi) par 1 m2 mēnesī, bez PVN;
Izsoles norises kārtība: Saskaņā ar Nekustamā īpašuma „Baukalns” būves nomas tiesību izsoles nolikumu.                       

Pieteikties dalībai izsolē no pirmās informācijas publikācijas brīža var iesniegt līdz 10.02.2016. plkst.15.00, Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151.

Pieteikumu atvēršana notiek 11.02.2016. plkst.12.00 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā sēžu zālē.

Ar nomas izsoles nolikumu un līgumu var iepazīties šeit!


Pārgaujas novada domes Pašvaldības īpašumu komisijaPārgaujas novada pašvaldība   izsludina  izsoli  par nomas tiesību piešķiršanu  uz nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes gabalu “Salnas”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0174.

Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts:    Neapbūvēts zemes gabals “Salnas”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0174, ar platību - 2,8 ha.
Adrese:    “Salnas”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Nomas objekta kopējā platība:    2,8 ha
Nomas objekta izmantošanas mērķis:    Lauksaimniecība (kods 0101)
Maksimālais iznomāšanas termiņš:    5 gadi
Nomas tiesību izsoles sākumcena, bez PVN:    29,58 euro, bez PVN
Izsoles norises kārtība:    Saskaņā ar Nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala „Salnas”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumiem


Pieteikties dalībai izsolē no pirmās informācijas publikācijas brīža var iesniegt līdz 09.05.2016. plkst.13.00, Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151.  
Izsole notiek 12.05.2016. plkst.12.00 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā sēžu zālē.

Ar nomas izsoles nolikumu un līgumu var iepazīties šeit

Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv .


Pārgaujas novada pašvaldība   izsludina  izsoli  par nomas tiesību piešķiršanu  uz nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes gabala daļu  “Kantes”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads ar kadastra apzīmējumu 4274 002 0101.

Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts:    Neapbūvēta zemes gabala daļa  “Kantes”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads ar kadastra apzīmējumu 4274 002 0101, ar platību – 3,9293 ha.
Adrese:    “Kantes”,  Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Nomas objekta kopējā platība:    3,9293 ha
Nomas objekta izmantošanas mērķis:    Lauksaimniecība (kods 0101)
Maksimālais iznomāšanas termiņš:    5 gadi
Nomas tiesību izsoles sākumcena, bez PVN:    56.04 euro, bez PVN
Izsoles norises kārtība:    Saskaņā ar Nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala daļas  „Kantes”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.
                               
Pieteikties dalībai izsolē no pirmās informācijas publikācijas brīža var iesniegt līdz 09.05.2016. plkst.13.00, Pārgaujas novada pašvaldībā „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151. 
Izsole notiek 12.05.2016. plkst.12.30 Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā sēžu zālē.

Ar nomas izsoles nolikumu un līgumu var iepazīties šeit

Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv .
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv