24.09.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
470, pašlaik vēro: 6.

» PĀRVALDE » IZSOLES » Izsoles 2018

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2018.GADS

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija atkātoti rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederoša autogreidera DZ-122, valsts reģistrācijas numurs T 4838 LC, pārdošanai. Autogreidera izsoles nosacītā sākumcena ir 3000,00 euro.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, pirms reģistrēšanās izsolei jāiemaksā drošības nauda 300,00 euro un dalības maksa 20,00 euro. Izsoles solis – 100,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 13.septembrī plkst.12:30 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv , sadaļā Izsoles.


Autogreideru var apskatīt darba dienās no pl. 8-17, iepriekš piesakoties pa tālr. 29453168 (kontaktpersona Ilvars Balodis).


Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 12.septembrim  plkst.12:00.

Izsoles noteikumi 


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederoša autogreidera DZ-122, valsts reģistrācijas numurs T 4838 LC, pārdošanai. Autogreidera izsoles nosacītā sākumcena ir 3000,00 euro. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, pirms reģistrēšanās izsolei jāiemaksā drošības nauda 300,00 euro un dalības maksa 20,00 euro. Izsoles solis – 100,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.12:30 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv , sadaļā Izsoles.

Autogreideru var apskatīt 2018.gada 3. jūlijā pl. 12:00, vai citās darba dienās no pl. 8-17, iepriekš piesakoties pa tālr. 29453168 (kontaktpersona Ilvars Balodis).

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 18.jūlijam plkst.12:00.

Izsoles noteikumiPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās vieglās automašīnas NISSAN X TRAIL, valsts reģistrācijas numurs GB 8450, pārdošanai. Automašīnas izsoles nosacītā sākumcena ir 400,00 euro.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, pirms reģistrēšanās izsolei jāiemaksā drošības nauda 40,00 euro un dalības maksa 20,00 euro. Izsoles solis – 50,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.12:00 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv , sadaļā Izsoles.

Automašīnu var apskatīt 2018.gada 3.jūlijā pl.11. vai citā darbadienā, iepriekš piesakoties pa tālr.29333659 (kontaktpersona Didzis Baumanis).

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 18.jūlijam plkst.12:00.


Izsoles noteikumiPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr.4280 001 0046, zemes vienības (kadastra apzīmējums 4280 001 0046), platība 4.18ha, nomai uz 5 gadiem.
Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 40,00 euro gadā, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles solis – 5,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst.12:30. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 13.jūnijam,  plkst.12:00.

 

Izsoles noteikumi un līguma projekts
Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Jaunvārnas”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr.4280 004 0034 zemes vienības (kadastra apzīmējums 4280 004 0034), platība 2,7 ha, nomai uz 5 gadiem. Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 35,00 euro gadā, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles solis – 5,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst.12:00. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv , sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 13.jūnijam,  plkst.12:00.

Izsoles noteikumi un līguma projekts

 


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli  nekustamā īpašuma „Mazais karjers”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr.4280 009 0386, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0261, 1,5 ha platībā, pārdošanai.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 3596,00 euro, drošības nauda 360,00 euro, dalības maksa 20,00 euro., izsoles solis – 50,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 19.aprīlī plkst.12:30 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads. Pirmpirkuma tiesību uz objekta iegādi nav.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā vai pašvaldības interneta vietnē: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Reģistrēties un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 18.aprīlim plkst. 12:00.


Izsoles noteikumi un līguma projekts


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv