24.09.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
4, pašlaik vēro: 8.

» PĀRVALDE » IZSOLES » Izsoles 2019 » Izsoles 2109

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2019.GADS


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (ceturto) izsoli pašvaldībai piederošajam autogreideram DZ-122, valsts reģistrācijas numurs T 4838 LC, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Autogreidera izsoles nosacītā sākumcena ir 1200,00 euro, drošības nauda 120,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 14.novembrī plkst.12:00 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2019. gada 13.novembrim, plkst.12.00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapaPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Pekšezers”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4282 007 0161, kas sastāv no zemes vienības 1,21 ha platībā, pārdošanai. Īpašums reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000290836. Uz zemes vienības atrodas sagruvušas ražošanas būves paliekas, bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 4282 007 0161 001, būves piederības statuss nav noskaidrots.


Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 12000,00 euro, drošības nauda 1200,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 100,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 5.novembrī plkst.14.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības interneta vietnē www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Iesniegt pieteikumus un reģistrēt dalību izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2019. gada 4.novembrim,  plkst.12.00. Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu atkārtotu (otro) mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0458 6,49 ha platībā, 2-stāvu būves (skolas ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 002, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nodalījuma nr.100000098984.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 110300,00 euro, drošības nauda 11030,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 100,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 5. septembrī plkst.14.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē – adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2019. gada 4.septembrim,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 29453168. 


Izsoles noteikumi
Pieteikums izsolei


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (otro) aklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GP1458, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir 955,00 euro, drošības nauda 95,50 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 50,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 11.jūlijā plkst. 11.30, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lvdz 2019. gada 10. jūlijam , plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 29333659.


Izsoles noteikumi
Pieteikums izsolei


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglās automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN, valsts reģistrācijas numurs HL7880, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir 180,00 euro, drošības nauda 18,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 30,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 11. jūlijā plkst.12.30, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2019. gada 10. jūlijam, plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 29333659.


Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli pašvaldībai piederošajam autogreideram DZ-122, valsts reģistrācijas numurs T 4838 LC, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Autogreidera izsoles nosacītā sākumcena ir 3000,00 euro, drošības nauda 300,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 11.jūlijā plkst.12:00 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv , sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2019. gada 10.jūlijam, plkst.12.00.

 

Autogreideru var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 29453168.


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0458 6,49 ha platībā, 2-stāvu būves (skolas ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 002, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nodalījuma nr.100000098984.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 110300,00 euro, drošības nauda 11030,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 100,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 4.jūlijā plkst.14.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē – adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lvlīdz 2019. gada 3.jūlijam,  plkst.12.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikums izsolei

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglās automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN, valsts reģistrācijas numurs HL7880, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir 180,00 euro, drošības nauda 18,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 30,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 13.jūnijā plkst.12.30, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2019. gada 12.jūnijam, plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 29333659.


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GP1458, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir 955,00 euro, drošības nauda 95,50 euro, dalības maksa 20,00 euro, minimālais izsoles solis – 50,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 13.jūnijā plkst.14.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lvdz 2019. gada 12.jūnijam, plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 29333659.


Izsoles noteikumi
Pieteikums izsolei

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Auciemmuiža”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0302 003, nedzīvojamo pagraba telpu nomai uz 20 gadiem. Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 25,00 euro mēnesī, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles minimālais solis – 5,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst.12:00. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 10.aprīlim, plkst.12:00.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapaPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Stirnas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr.4274 006 0121, platība 3,5ha, nomai uz 5 gadiem. Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 48,00 euro gadā, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles minimālais solis – 10,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 14.februārī plkst.12:00. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 13.februārīm, plkst.16:00.

Pieteikums dalībai izsolei šeit
Izsoles noteikumi šeit
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv