10.04.2020, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par ārkārtējo situāciju
  ...
 • Pārgaujas novada pašvaldība atkārtoti pagarina Grantu konkursa pietikumu iesniegšanas termiņu
  Konkursa mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību Pārgaujas novadā ...
 • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
  ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
626, pašlaik vēro: 15.

Vai Jums būtu vēlme pašvaldības informatīvā izdevuma "Pārgaujas Novada Vēstis" elektronisko versiju ik mēnesi saņemt savā e-pastā?
» PAŠVALDĪBA » IZSOLES » Izsoles 2020

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2020.GADSPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli automašīnas VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs HN 949, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir EUR 400,00, drošības nauda EUR 40,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis – EUR 20,00. Izsole notiks 2020.gada 9.aprīlī plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 8.aprīlim plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 308, valsts reģistrācijas numurs HP 9042, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir EUR 620,00, drošības nauda EUR 62,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis – EUR 25,00. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.11.30, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 10.februārīm, plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma dzīvoklis nr. 13, "Pavasari", Kūdumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4274 900 0130, ar kopējo platību 47 m2, kopā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 470/7899 domājamās daļas no daudzdzīvokļa ēkas un zemes gabala, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.10000000055513.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3600,00, drošības nauda EUR 360,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 3.martā plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 2.martam,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

 
Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Estrāde”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4274 003 0073, kas sastāv no zemes vienības 2,1 ha platībā (turpmāk – NĪ), pārdošanai. Īpašums reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000562992. Uz zemes vienības atrodas estrāde (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 001), ūdenspievada izbūve (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 002) un saimniecības ēka (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 003). Ēku/būvju tiesiskais valdītājs ir NĪ nomnieks mednieku klubs “Lenči”, reģistrācijas nr.40008064635, adrese: Avotu iela 32, Cēsis, Cēsu novads, kuram ir noteiktas pirmpirkuma tiesības. 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 12400,00 eiro, drošības nauda 1240,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, minimālais izsoles solis – 100,00 eiro. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības interneta vietnē www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus un reģistrēt dalību izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 31.janvārīm,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 26529894.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv