03.08.2020, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
946, pašlaik vēro: 36.

» NOVADS » NVO » AktualitātesNovada biedrībām ieceru netrūkst

11.februāra pēcpusdienā Pārgaujas novada pašvaldības zālē Stalbē tikās novada vadība un nevalstiskās organizācijas, lai pārrunātu iepriekšējā gadā paveikto, plānotu turpmāko sadarbību un aicinātu biedrību pārstāvjus izteikt savas domas par Pārgaujas novada organizētā projekta konkursa nolikumu.

Uz sarunu tika aicināti arī Vidzemes lauku partnerības BRASLA un Cēsu rajona lauku partnerības pārstāves, lai pastāstītu par tālāko darbību ES finansējuma piesaistē.

Kā pastāstīja Vidzemes lauku partnerības BRASLA pārstāve Līga Kārkliņa, 2014.gadā partnerībā nav paredzētas finanses jauniem biedrību projektiem. Piešķirtais finansējums tiks novirzīts jau iesniegtajiem projektiem, kuri iepriekšējā kārtā palika zem svītras. Līga Kārkliņa uzsvēra arī to, ka patreiz vēl nav zināms, kas notiks mājražotāju papildfinansējumu. Savukārt Dace Kalniņa no Cēsu rajona lauku partnerības Raiskuma pagasta teritorijas projektu realizētājus iepriecināja ar ziņu, ka partnerība savu piešķirto finansējumu izsludinās jauniem projektu pieteikumiem. 

Pārgaujas novadā ir aptuveni trīsdesmit aktīvas biedrības, kurās darbojas gan jaunieši, gan pensionāri, gan visas ģimenes locekļi. Uz sarunu bija ieradušies pārstāvji no piecpadsmit biedrībām un ikviena iepriekšējā gadā bija realizējusi kādu pašvaldības vai partnerības izsludinātu projektu. Biedrība „Free Wind Archers” organizē starptautiskas loku šaušanas sacensības un izglīto bērnus loku šaušanā Straupes sporta zālē divas reizes nedēļā. Aktīvi darbojas Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”. Viņi pagājušajā gadā noorganizēja nometni „Vanagacs”, kurā piedalījās četri bērni no Norvēģijas. Šogad nometni apmeklēs jau desmit Norvēģijas pārstāvji. Sporta klubs „Mārkulīči” aktīvi darbojas medību šaušanas sacensību organizēšanā.

Atpazīstamību ne tikai novadā, bet arī ārpus tā, ar Lauku labumu tirdziņu guvusi biedrība „Vesels pilsētā un laukos”. Pagājušajā gadā par projekta līdzekļiem biedrība izbūvēja daudzfunkcionālu laukumu Plācī. Kā pastāstīja biedrības vadītāja Astrīde Rozīte, tiek darīts viss, lai tirdziņš attīstītos un kļūtu aizvien kvalitatīvāks. Biedrības vadītāja aicināja sarosīties uzņēmējus, jo tirdziņā joprojām ir vairākas brīvas nišas, kurās varētu darboties.

Viena no novadu pensionāru biedrībām „Dzīvotprieks” realizējusi gan mazos pašvaldības projektus, kur iegādājušās bezvadu mikrofonus, gan Vidzemes lauku partnerības BRASLA izsludinātajā projektu konkursā savā īpašumā ieguvušas tautas tērpus un sporta inventāru. Kā uzsver pati biedrības vadītāja Grieta Grosberga, projekta aktivitātes ir saliedējušas pensionārus no visa novada. „Kopīgi tiekamies dažādos biedrības organizētajos svētkos, kopīgi vingrojam un dodamies nūjot pa novada teritoriju,” stāsta G.Grosberga. Biedrībai netrūkst ideju arī turpmākajiem projektiem, kurus varētu realizēt – neliela estrāde Stalbē un avota izpēte.

Novadā aktīvi darbojas divas jauniešu biedrības - „Vari un Dari” un „Straupes jaunieši”. Abas biedrības ir piedalījušās pašvaldības organizētajā projektu konkursā un par projekta līdzekļiem noorganizējušas gan publiskās runas apmācības, labiekārtojušas volejbola laukumus Straupē un Auciemā, gan arī organizējušas volejbola sacensības. Šogad biedrība „Vari un dari” saņēmusi ELFLA finansējumu hokeja laukuma izveidei Auciemā. Jau nākamajā ziemā slidot gribētāji varēs iemēģināt jauno laukumu.

Raiskuma izglītības un kultūras atbalsta biedrība (RIKA) savu darbību ir paplašinājusi visa novada teritorijā un izveidojusi četras biedrības nodaļas- Raiskuma internātpamatskolas rehabilitācijas centra, Stalbes vidusskolas, vidusskolas struktūrvienības Auciemā un Raiskuma kora nodaļu. Biedrība aktīvi raksta projektus un pagājušogad saņēma arī finansējumu keramikas darbnīcas izveidei Stalbes vidusskolā. Kā pastāstīja Stalbes vidusskolas nodaļas vadītāja Zanda Krūmiņa, projekts varētu pavērt iespēju tālākai sadarbībai ar Lauku labumu tirdziņu, kur realizēt keramikas darbus. Biedrības dalībnieki bija sarosījušies arī uz pašvaldības izsludināto konkursu un kā neformālās grupas uzstādījušas soliņus gan pie Stalbes vidusskolas, gan pie Auciema skolas, kā arī atkritumu tvertnes pie Auciema ezera laipas. Biedrības vadītāja Solvita Lodiņa uzsvēra, ka būtu nepieciešams pašvaldības finansējums bērnu nometņu organizēšanai, jo novada iedzīvotāji finansiāli nevar atļauties bērnus sūtīt uz nometnēm, kas prasa dalības maksu. Kristīne Zaķe no Cēsu rajona lauku partnerības aicināja biedrību iesniegt projekta pieteikumu Sabiedrības integrācijas fondam, kas paredz tieši bērnu nometņu organizēšanu.

Anatolijs Zaļais no biedrības „Ruckas viļņi” realizējis trīs projektus, no kuriem viens bija pašvaldības izsludinātā konkursa ietvaros. Projekta ietvaros pie Ruckas ezera uzstādīts bērnu rotaļu laukumiņš. Par projektu līdzekļiem iekārtotas arī makšķerēšanas vietas un uzstādītas aerācijas sistēmas.

Rozbeķu saime martā svinēs jau savu astoto jubileju. Biedrības vadītāja Ilze Krivašonoka priecājas, ka gadu laikā izveidojusies sadarbība gan ar Raiskuma, gan Straupes pagastu. Pateicoties projekta ietvaros iegādātajai skaņas un gaismas aparatūrai, biedrība jau vairākkārt ir organizējusi pasākumus Rozulā – mātes dienu, talantu šovu, Lieldienas, Ziemassvētku ieskaņas pasākumu – un šogad ar ELFLA līdzfinansējumu iegādāti arī skatuves aizkari. Biedrības vadītāja gaida nākamos projekta konkursus, lai Rozulā varētu izveidot bērnu izklaides vietu.

Straupes dzirkstelītēm šogad jau desmit gadi. Biedrība apvienojusi aktīvas rokdarbnieces, kuras kopā sanāk reizi nedēļa, lai atkal iemācītos ko jaunu. Pašvaldības projektu konkursu ietvaros biedrība iegādājusies mālu, kā arī āra telti, lai savus rokdarbus varētu izstādīt dažādos pasākumos. „Ļoti ceram uz sadarbību ar RIKA biedrību. Mums ir māli, viņiem krāsniņa. Kopīgi varētu darināt novada suvenīrus,” par iespējām saka biedrības vadītāja Antra Mārtiņjēkaba.

Lelde Pole no biedrības „Montain horse” atzīst, ka lieli projekti biedrībā nav realizēti. Biedrība ir sadarbības partneris Rumānijas, Lietuvas un Somijas biedrībām. Pagājušajā gadā kopā ar Juri Leimani ieguva pašvaldības projektu konkursa finansējumu Pārgaujas novada tūrisma kartes uzstādīšanai pie Raiskuma kroga. Kā pastāstīja Juris Leimanis, projekts bija ļoti veiksmīgs un daudzi cilvēki apstājas pie kartes, lai apskatītu. „Plānots šādas kartes izlikt arī pie Kocēnu novada robežas un pie pārceltuves uz Līgatni,” par plāniem stāsta Juris Leimanis, kurš ir arī Latvijas kempingu asociācijas kempinga valdes loceklis. Juris uzsver, ka galvenokārt visas savas ieceres realizē ar paša spēkiem, bez projektu līdzfinansējumiem. Izdotas ir kartes „Daudz skaistu vietu abpus Gaujas”, kopīgi ar Pārgaujas novada studentiem tapusi velomaršrutu karte un izveidoti veloceliņi.

Pēc biedrību prezentācijām Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents informēja klātesošos, ka budžetā novada projektu konkursam šim gadam ielikts finansējums četri tūkstoši eiro. Priekšsēdētājs atzina, ka līdzīgs finansējums piešķirts arī līdzfinansējumam biedrību projektiem, kuri tiks iesniegti kādā no partnerībām. „Prieks, ka biedrību realizētie projekti netiek ļaunprātīgi bojāti. Sargājam tīklus, kurus paši esam uzvilkuši, šūpoles, kuras paši uzstādījuši,” gandarījumu izteica H.Vents. Priekšsēdētājs iezīmēja arī projekta pēctecības problēmu, kura būtu jārisina. Pēc vides projektu realizācijas rodas izmaksas, kas saistītas ar vietas sakārtošanu, atkritumu savākšanu, zāles pļaušanu. Kurš atbildēs par to?

Noslēdzoties sarunai, diskusijas uzsākās par mūžizglītības iespējām novadā. Biedrības lūdza pašvaldībai finansiāli atbalstīt lektoru samaksu, kuri vadītu lekcijas novada teritorijā iedzīvotājiem par dažādām tēmām. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs aicināja visas biedrības savas aktivitātes plānot laicīgi. „Lai pašvaldība varētu atbalstīt pasākumu, tam ir jābūt plānotam līdz nākamā gada budžeta sastādīšanai, tāpēc savas vēlmes būtu labi iesniegt rudenī, lai nākamajā gadā tās būtu iekļautas budžetā,” uzsvēra Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

2013.gadā Pārgaujas novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu biedrībām un neformālām grupām, kuram piešķīra finansējumu trīs tūkstoši lati. Konkursā tika pieteikti 17 projekti, no kuriem atbalstīti vienpadsmit.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv