04.08.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1408, pašlaik vēro: 22.

» NOVADS » NVO » AktualitātesBiedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina pirmo LEADER projektu konkursa kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 1 080 000.00 EUR:
Mērķis: veicināt vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un dažādošanu
Rīcība - Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība. Pieejamais publiskais finansējums ir 600 000.00 EUR
Rīcība - Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana. Pieejamais publiskais finansējums ir 70 000.00 EUR
Mērķis: Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana
2.1.Rīcība - Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība. Pieejamais publiskais finansējums ir 180 000.00 EUR
2.2. Rīcība- Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.  Pieejamais publiskais finansējums ir 230 000.00 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2016. gada 11. aprīlis – 11. maijs.

Projektu realizācijas laiks:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Cēsu rajona lauku partnerības vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties 2015-2020. gada plānošanas periodam partnerības mājaslapā šeit!, kā arī uzzināt vairāk par LEADER atbalstu Lauku atbalsta dienesta mājaslapā šeit!

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 317. kabinetā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

Kontaktinformācija kā arī konsultācijas par projektu pieteikumu sagatvošanu:
Dace Melgalve, tālrunis 29467509, dace@partneriba.lv;
Kristīne Zaķe, tālrunis 26100933, kristine@partneriba.lv© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv