03.08.2020, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
889, pašlaik vēro: 38.

» NOVADS » NVO » AktualitātesNevalstisko organizāciju pārstāvji pārrunā nākamā gada plānus

Pārgaujas novads var lepoties ar darbīgiem cilvēkiem un aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas ne tikai šaurā lokā, bet arī visa novada labā. Uz šo brīdi novadā ir reģistrētas aptuveni trīsdesmit nevalstiskās organizācijas, no kurām gandrīz puse darbojas aktīvi un piedalās dažādos gan vietēja mēroga, gan Eiropas Savienības projektos. Divas no novada biedrībām ir nokārtojušas arī sabiedriskā labuma statusu.

Uzsākot darbu pie Pārgaujas novada attīstības programmas, ar nevalstiskajām organizācijām tikāmies vienā no darba grupām, kurā vienojāmies par kopēju sarunu. Sarunas laikā galvenie mērķi bija vienoties par nevalstisko organizāciju turpmāko sadarbību ar pašvaldību, kādu uzdevumu deleģēšanu novada biedrībām, pašvaldības iespējām sniegt nevalstiskajām organizācijām finansiālu un materiālu atbalstu, kā arī vienoties par nosacījumiem, kurus būtu nepieciešams iekļaut nākamā gada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā.

Kā pastāstīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, 2013.gadā pašvaldība plāno budžetā iekļaut finansējumu, kas paredzēts mazo projektu konkursam, kurā piedalīties varēs gan reģistrētas nevalstiskās organizācijas, gan arī nereģistrēta cilvēku grupa. Kopējā projektiem plānotā summa ir līdz 3000 latu, bet viena projekta atbalstāmās izmaksas būs līdz 300 latiem un to izvērtēšanu veiks komisija, kuru pārstāvēs novada darbinieki, deputāti un kāds no biedrību dalībniekiem.

Uz tikšanos ieradās pārstāvji no vairākām biedrībām- loku šāvēju, mednieku, rokdarbnieču, makšķernieku, aktīvās atpūtas, izglītības, draudzes, kā arī pārstāve no Vidzemes lauku partnerības „Brasla” Līga Kārkliņa, kura izstāstīja par nākamo gadu iespējām piedalīties LEADER projekta konkursos un šī gada nevalstisko organizāciju un pašvaldību aktivitātēm projekta rakstīšanā.

Kā pastāstīja Vidzemes lauku partnerības „Brasla” izpilddirektore Līga Kārkliņa pēdējā LEADER projektu kārtā Pārgaujas novads ir saņēmis finansējumu gan daudzfunkcionāla laukuma izveidei Straupē, gan skeitparkam Stalbē, kas tiks realizēts jau nākamajā gadā.

Sarunas laikā katras biedrības pārstāvis iepazīstināja ar paveikto un nākamā gada iecerēm. „Straupes dzirkstelītes” ir aktīvas dāmas, kuras grib darboties. Nodarbojas galvenokārt ar rokdarbiem, ir piedalījušās projektu konkursā par telpu remontu, tomēr finansējumu nav guvušas. Tas nav atturējis dāmas no iecerētā, un remonts tiek veikts pašu spēkiem.

Biedrība „Montain hourse” nodarbojās ar jāšanas sportu un apmācībām. Caur projektu vēlētos iegādāties manēža veida laukumu, lai varētu darboties arī ziemā. Kā arī, ja gūtu finansējumu, varētu nodarboties ar Reitterapiju.

Jauniešu biedrība „Vari un Dari”, dibināta šogad un realizējusi jau divus projektus- uzstādījuši ielu nosaukumu zīmes Auciemā un Raiskumā, kā arī izveidojuši atpūtas vietu pie Auciema ezera.

Loku šāvēju biedrība "Free Wind Archers" ar pašu finansējumu ir izveidojuši stacionāro trasi. Saņēmuši atļauju rīkot Baltijas čempionātu loku šaušanā. Nepieciešams finansējums vairogiem.

Biedrība „Braslas draugi” aktīvi iesaistījusies talku rīkošanā pie ūdenstilpnēm. Bija iecerēts projekts lašveidīgo zivju sugu laišanai pāri aizsprostojumam, kā arī talkas rīkošanai nepieciešamo zāģu, trimmeru un ķekšu iegādei. Kā atzina biedrības pārstāvis Jānis Lauga: „Ja katrs mēs paceļam kaut pa vienam papīram, pudelei un nogādājam to SIA „ZAAO”, tas jau ir ļoti daudz.”

Biedrība „RIKA” ir viena no novada biedrībām, kas ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu, kā arī uzņēmība projektu rakstīšanā ir bijusi ļoti liela. Realizēts projekts par laipas uzstādīšanu Auciema ezerā. Kā atzina biedrības vadītāja Solvita Lodiņa, ja nav projekta un finansējuma, tad bieži zūd luste darīt ko tālāk.

Draudzes pārstāvis Arnis Lūsiņš pastāstīja, ka ar ziedotāju atbalstu atjaunota mācītāja māja, izremontēta zālīte. Draudze organizē lekcijas ģimenēm. Šobrīd aktuāls ir baznīcas zvana tornis, kur būtu nepieciešams finansējums.

 „Straupes tūrisma biedrības” vadītāja Baiba Smilga izbrīnā atzina, ka biedrībai šogad jau desmit gadi. Sākusi biedrība darbu ar lielu misijas apziņu. Tomēr tagad biedrība darbojas pagaidu režīmā, lai būtu platforma kādai idejai, kuru varētu realizēt caur projektiem. Lielākie no paveiktajiem projektiem ir informācijas namiņš Straupē un taciņa pie Lielstraupes pils.

Sporta klubs „Mārkulīči” saņem finansējumu atklāto novada sacensību rīkošanai šaušanā. Savukārt mednieku klubs „Mārkulīči” vēlētos gūt papildus finansējumu mednieku saietam „Minhauzens”.

Biedrības „Vesels pilsētā un laukos” veikums atpazīstams ne tikai novada robežās, bet arī ārpus tām, jo katru pirmo un trešo mēneša svētdienu, biedrības izlolotais produkts „Lauku labumu tirdziņš” pulcē simtiem cilvēku no visas Latvijas. Kā atzīst biedrības vadītāja Astrīde Rozīte, pateicoties tirdziņam, daudzi novada uzņēmēji ir uzsākuši savu darbību, bet vēl ir daudz brīvu nišu, ar kurām var tirdziņā iesaistīties. Astrīde arī uzsvēra: „Tie kuri grib darīt, tie izdara, bet kuri negrib, tie nekad arī nedarīs.”

 © 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv