03.04.2020, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par ārkārtējo situāciju
  ...
 • Pārgaujas novada pašvaldība pagarina Grantu konkursa pietikumu iesniegšanas termiņu
  Konkursa mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību Pārgaujas novadā ...
 • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
  ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1171, pašlaik vēro: 35.

Vai Jums būtu vēlme pašvaldības informatīvā izdevuma "Pārgaujas Novada Vēstis" elektronisko versiju ik mēnesi saņemt savā e-pastā?
» PAŠVALDĪBA » PROJEKTI, FONDU AKTUALITĀTES » Projekti

Nosaukums
: Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Projekta iesniedzējs: Siguldas novada dome

Projekta partneri: Siguldas, Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze

Finansēšanas avots: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

Finansējums: Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 385 265,75 eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 262 437,47 eiro.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta apraksts: Projektā paredzēts izbūvēt energoefektīvu siltumapgādes un apkures sistēmu Ungurmuižas kompleksā, kā arī attīstīt 3 jaunus pakalpojumus – “Vēsturiskā ekspozīcija”, “Dzīvā ekspozīcija” un “Cikliskā ekspozīcija”. Ungurmuižas kompleksa esošo pakalpojumu nodrošināšanu šobrīd ietekmē sezonalitātes efekts – efektīvas siltumapgādes un apkures sistēmas trūkuma dēļ tūrisma pakalpojumu attīstība ir ierobežota un pamatā tiek nodrošināta tikai no maija līdz oktobrim. Ungurmuižas kompleksam ir pietiekami resursi, lai attīstītu muzeju, kas saistīts ar baltvācu fon Kampenhauzenu dzimtu noteiktajā teritorijā, tomēr siltumapgādes trūkuma dēļ Ungurmuižas Kungu mājā nav iespējams iekārtot ekspozīciju, kas ļautu akreditēt kompleksā arī muzeju – “Vēsturisku ekspozīciju”. Ungurmuiža ir viens no būtiskākajiem Pārgaujas novada tūrisma objektiem. Projekta realizācijā, izveidojot siltumapgādes sistēmu Ungurmuižas kompleksā, primāri būs iespējams nodrošināt objekta saglabāšanu ilgtermiņā, samazinot sezonalitātes aspektu, kā arī veicināt tā attīstību un apmeklētības pieaugumu, izveidojot 3 jaunradītas pakalpojumu grupas.
Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no projekta partnerpašvaldībām. Projekta ar programmas “Eiropas pilsoņiem” līdzfinansējumu 2.1. aktivitātē pilsētu sadraudzība (Town Twinning) Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicina pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

No 15. līdz 20. maijam Itālijā norisinājās Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" starptautiskā projekta “Citizens together for sharing our Common Heritage” (tulk. Pilsoņi kopā, lai dalītos mūsu kopējā mantojumā) partneru delegātu tikšanās. Partneru delegācijas no Latvijas, Polijas, Slovākijas, Spānijas un Ungārijas uzņēma viens no projekta partneriem – Pagliara pašvaldība (Comune di Pagliara).

Vizītes laikā notika semināri, tikšanās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem, starpkulturālās vakariņas un kultūrvēsturisko objektu apskate. Tikšanās laikā ar  partnervalstu pārstāvjiem un Pagliara  pašvaldības vadību tika pārrunāti projekta rezultāti un apspriestas idejas jauna projekta iesniegšanai, tāpat ar projekta partneriem un koordinatoriem apspriesta viņu gaidāmā vizīte Pārgaujas novadā 2019.gada jūlijā.

Projekta aktivitātes atbilst programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķiem un Eiropas gada prioritātēm, piemēram, Eiropas kultūras mantojuma gadam. Galvenie mērķi ir vērsti uz to, lai palielinātu izpratni par Eiropas kultūras mantojumā ietverto ideālu, principu un vērtību izpratni, kas ir kopīgs Eiropas pilsoņu sapratnes, identitātes, dialoga, kohēzijas un radošuma avots. Pilsētu sadraudzība palīdzēja pilsoņiem sajust piederības sajūtu Eiropas Savienībai un labāku izpratni par pilsonību. Projektā tika iesaistītas pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Pasākuma noslēgumā visi partneri parakstīja brālības zvērestu ar mērķi veicināt starpvalstu sadarbību un Eiropas vienotību.

Delegātu tikšanās programma EN
Aicina skolēnus iesaistīties projekta konkursā

Pārgaujas novads ir iesaistīts  ,,Eiropa pilsoņiem “programmas projektā ,,E.S.S.E.M - Solidaritātes veicināšana un stiprināšana Eiropas pašvaldībās. Projektā piedalās partneri no Latvijas, Francijas, Itālijas, Igaunijas, un Albānijas. Projekta mērķis ir veicināt debates, diskusijas un sadarbību solidaritātes jautājumā, lai veidotu kopīgas ES vērtības, konkrētu pilsonisko līdzdalību un kopīgus brīvprātīgā darba mehānismus, galvenokārt darbā  ar bērniem un jauniešiem. Projekts veicinās pilsoņu demokrātisku un pilsonisku līdzdalību Savienības līmenī un sniegs informāciju par "Eiropas Solidaritātes korpusu".

Projekta ietvaros tiek rīkots konkurss skolām par tēmu ,,Solidaritāte krīzes laikā”. Partnerība, ko pārstāv 14 Itālijas, Francijas, Igaunijas, Albānijas, Latvijas pašvaldības, aicina bērnus, skolēnus un jauniešus, kas dzīvo to teritorijā, piedalīties un iesaistīties Eiropas skolu konkursā par SOLIDARITĀTES tēmu.

Konkurss par Solidaritātes tēmu un iespējamiem Eiropas solidaritātes izpausmes veidiem  (piemēram, brīvprātīgais darbs, ziedojumi, fondi, labdarības organizācijas, līdzfinansējums) ir viens no galvenajiem projekta pasākumiem. Tā ir iespēja bērniem, skolēniem un jauniešiem reflektēt un izteikt savu viedokli, idejas un domas par Eiropas Savienības pilsonības un solidaritātes, Eiropas Savienības pamatvērtību nozīmi un tēmu.

Ir būtiski atbalstīt jauniešus, veidojot savu nākotni, pilnveidojot savu potenciālu un prasmes, kā arī ikdienas dzīvi, respektējot Eiropas pamatvērtības.

Šis konkurss tiek organizēts kopīgi, lai izmantotu šā projekta partnervalstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu enerģiju, iztēli un iniciatīvu, lai veicinātu spēcīgu solidaritātes kultūru un pakalpojumus cilvēkiem ar grūtībām un īpašajām vajadzībām.

Projekta pašvaldību partneri laipni aicināti mudināt  vietējās skolas iesniegt dinamiskus un progresīvus,  radošus darbus (piemēram, esejas, video / klipus, plakātus, dziesmas, attēlus, saukļus utt.), kas vērsti uz Eiropas Savienības solidaritātes, dāsnuma, savstarpējās sapratnes tēmu.  

Padariet savu balsi dzirdamu! Esiet … E.S.S.E.M. atbalstītājs!

Vai Tu esi:

 • no 5 līdz 20 gadiem?
 • apmeklē  kādas no šīm pašvaldībām vai kaimiņu teritorijām skolu?
 • vai studē pilsētā, kas atrodas blakus,
 • atvērts atklāt Eiropas perspektīvas, citas kultūras un jaunus cilvēkus?
 • interesē tēma un jautājumi, kas skar sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, piemēram, SOLIDARITĀTES tēma?
 • ieinteresēts izteikt savu viedokli par SOLIDARITātes  tēmu gan kopumā, gan jūsu vietējos aspektos?

Ja uz visiem šiem jautājumiem atbildējāt “jā”, partnerība aicina jūs piedalīties E.S.S.E.M. konkursā.

PIEVIENOJIES MUMS!

Lai piedalītos konkursā, jums ir jānosūta savs radošais darbs vietējai pašvaldībai, kas ir projekta partneris, līdz 2019. gada 5. jūlijam:

eva.meijere@pargaujasnovads.lv

Atlases katru pašvaldības līmenī veiks ES projektu vadītāji.

Jauniešu piedāvātie darbi / radošie produkti (piemēram, attēli, gleznas, esejas, video / klipi, plakāti, dziesmas, saukļi utt. Brīvais formāts ir atļauts . 5 labākie darbi  tiks izstādīti Itālijā projekta  pasākuma laikā. 2019. gada septembrī.

Tēma: "SOLIDARITĀTE"

Vairāk par projektu un konkursu angļu valodā val. lasīt šeit:
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv