21.10.2020, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
249, pašlaik vēro: 15.

» PAŠVALDĪBA » PROJEKTI, FONDU AKTUALITĀTES » AktualitātesPārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādes iesaistās projektā PuMPuRS

Pagājušā gada nogalē Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādes izteica vēlmi iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – Projekts “PUMPURS”), ko 2019.gada 28. novembra domes sēdē atbalstīja arī deputāti, kā rezultātā pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar  Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk- IKVD) par projekta īstenošanu.

Projekta “PUMPURS” mērķis, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Mērķgrupa - vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.


 

Informāciju sagatavoja:
Eva Meijere

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv