26.05.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1754, pašlaik vēro: 20.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaPalīgmateriāls uzņēmumu pamatkapitāla pārreģistrācijai

LR Uzņēmumu reģistrs informē, ka informatīvās kampaņas „Uzņēmēj, sakārto papīrus!” ietvaros tapis vēl viens atbalsta materiāls uzņēmējiem – video pamācība „Uzņēmumu reģistra pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro portālā www.latvija.lv”.

Atgādinām, ka saskaņā ar Komerclikuma grozījumiem līdz 2015. gada 30. jūnijam SIA Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz dalībnieku reģistra pirmais nodalījums, lai varētu veiksmīgi turpināt uzņēmējdarbību. Savukārt līdz 2016. gada 30. jūnijam jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro. Lai mazinātu administratīvo slogu, Uzņēmumu reģistrs aicina šo prasību izpildi apvienot.

Video pamācība par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu elektroniski portālā www.latvija.lv: https://www.youtube.com/watch?v=xHBmMmZJejc

Video  pamācība par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu papīra formātā: https://www.youtube.com/watch?v=JGExsYNL3Co

21. maijā Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Komerclikuma grozījumus, kas paredz kapitālsabiedrību (SIA, AS) pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro, ja uzņēmums līdz nākamā gada 30.jūnijam neiesniegs izmaiņām nepieciešamos dokumentus. Vienlaikus būtiski uzsvērt, ka Komerclikuma grozījumi neatbrīvo kapitālsabiedrības no prasību izpildes par pamatkapitāla denomināciju – dokumenti, kas apliecina izmaiņas, ir jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām.
„Šie Komerclikuma grozījumi nosaka, kāda būs Uzņēmumu reģistra rīcība gadījumā, ja uzņēmēji neveiks pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro līdz noteiktajam termiņam, bet būtiski uzsvērt, ka tie neatbrīvo uzņēmēju no pienākuma sakārtot papīrus. Kā jau vairākkārt minēts – valsts nevar iejaukties uzņēmuma iekšējās lietās – pieņemt lēmumus un labot dokumentus,” Saeimā pieņemtos Komerclikuma grozījumus komentē Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre GUNA PAIDERE.

Grozījumu mērķis, ņemot vērā komercreģistra atklātību, ir precizēt pārejas noteikumus pamatkapitāla denominācijas veikšanai, nosakot Uzņēmumu reģistra rīcību, ja kapitālsabiedrības neizpilda prasību veikt pamatkapitāla denomināciju noteiktā termiņā – proti, pēc 2016.gada 30.jūnija Uzņēmumu reģistrs automātiski veiks izmaiņas komercreģistra ierakstos un nodrošinās, ka pamatkapitāls tiek atspoguļots nevis latos, bet eiro. Turklāt, ņemot vērā grozījumus, vairs nav paredzētas sankcijas par likuma uzlikto pienākumu neizpildi termiņā - darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana. Turklāt līdz 2016.gada 30.jūnijam būs spēkā atvieglojumi – gan parakstu apliecināšanas pienākumam, gan valsts nodevas un publikācijas apmaksai. Pēc minētā datuma, šie atvieglojumi vairs nebūs spēkā.

Atgādinām, ka Uzņēmumu reģistrs un Tieslietu ministrija, domājot par uzņēmēju interesēm, izstrādāja Komerclikuma grozījumus, kas paredz atvieglot pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu un dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu. Ņemot vērā šo iniciatīvu, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izstrādāja alternatīvu grozījumu projektu, kas šodien pieņemts Saeimā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

2015.gada 30.jūnijs – dalībnieku reģistra nodalījums jāiesniedz visām divu un vairāku īpašnieku SIA
Šodien Saeimā apstiprinātie Komerclikuma grozījumi paredz mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem arī saistībā ar, tā dēvētajiem, antireiderisma grozījumiem, kas paredz izmaiņas dalībnieku reģistrā, nosakot, ka SIA līdz 2015.gada 30.jūnijam Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz dalībnieku reģistra pirmais nodalījums. Šī prasība noteiktajā termiņā paliek saistošām visām divu un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 2013.gada 30.jūnijam. SIA, kurās ir viens dalībnieks, dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā. Līdz ar to viena dalībnieka SIA nav speciāli jādodas uz Uzņēmumu reģistru tikai tāpēc, lai iesniegtu pirmo dalībnieku reģistra nodalījumu – to varēs izdarīt vienlaikus ar citām izmaiņām.

Pamatkapitāla denominācija eiro jāveic līdz 2016.gada 30.jūnijam
Prasība veikt pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro līdz 2016.gada 30.jūnijam paliek saistoša visiem uzņēmumiem, taču jaunie Komerclikuma grozījumi paredz skaidru Uzņēmumu reģistra rīcību situācijā, ja uzņēmums šīs prasības nav izpildījis noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes. Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 30.jūnijam, tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).

„Uzņēmēj, sakārto papīrus” – atbalsts Komerclikuma prasību izpildei
Atgādinām, ka aprīlī, ar mērķi atbalstīt uzņēmumus Komerclikuma prasību izpildē, Uzņēmumu reģistrs uzsāka informatīvo kampaņu „Uzņēmēj, sakārto papīrus!”, kuras mērķis ir ne tikai informēt uzņēmējus par aktuālajām prasībām, bet arī veidot izpratni par to nepieciešamību un sniegt atbalstu dokumentācijas sagatavošanā. Informāciju par kampaņas aktivitātēm aicinām skatīt www.sakartopapirus.ur.gov.lv.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv