25.05.2020, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
892, pašlaik vēro: 40.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaSabiedriskā apspriešana - "Apiņi"

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums:
smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā. 

Paredzētās darbības vieta:
nekustamais īpašumā “Mazapiņi” (kadastra numurs 4282 007 0071) Pārgaujas novada Straupes pagastā. 

Ierosinātājs:
SIA „Limbažu ceļi” (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Informācija par IVN procedūru:
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 148 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 6. jūnijā, IVN programma izsniegta 2015. gada 10. septembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā” sagatavots 2016. gada septembrī.

Ziņojuma sagatavotājs:
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:


Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 27. septembrī plkst. 18:00 Straupes tautas namā Plācī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā ēkā (adrese: „Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts) darba laikā, kā arī ziņojuma sagatavotāja interneta mājaslapā – www.environment.lv


Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2016. gada 17. oktobrim var iesniegt SIA „Limbažu ceļi”, sūtot tos uz adresi Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001 (elektroniskā pasta adrese: irina@limbazuceli.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv , interneta mājaslapas adrese www.vpvb.gov.lv).


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv