18.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
454, pašlaik vēro: 10.

» PĀRVALDE » SOCIĀLAIS DIENESTS » Darba laiki, struktūra ...

Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests

Iestādes nosaukums Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests
Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs 475
Adrese

„Tautas nams", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

Kontakti 64132292,  26134703
E-pasts soc@pargaujasnovads.lv
Vadītāja Anita Kalniņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Vārds, uzvārds Ieņemanais amats Apmeklētāju pieņemšanas laiks Tālruņi, e-pasts Adrese
Anita Kalniņa Sociālā dienesta vadītāja
pirmdienās: 14 – 17
trešdienās: 8 -13 un 14-18
tel. 64132292; 26134703
e-pasts: anita.kalnina@pargaujasnovads.lv

„Tautas nams", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

Sarma Sičika Sociālā darbiniece Stalbes pagastā
pirmdienās: 8-13 un 14-17
trešdienās: 8-13 un 14-18
tel. 64134414

"Iktes", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151

Arta
Ruķe

Sociālā darbiniece Raiskuma pagastā

Pirmdienās: 8-13 un 14-17;
trešdienās: 8-13 un 14-18
tel. 64127834, 29206234

„Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads LV-4146

Ieva Mežance Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

otrdienās:
8-13
Raiskuma pagasta pārvalde

trešdienās:
8-13 un 14-18
Straupes pagasta pārvalde

ceturtdienās:
8-13 un 14-17
Novada centrs - Stalbe
mob.telefons 28337466
e-pasts:
ieva.mezance@pargaujasnovads.lv
Dace
Pētersone
Sociālā darbiniece Straupes pagastā
pirmdienās: 8-13 un 14 – 17
trešdienās: 8 -13 un 14-18
tel. 64132292, e-pasts: dace.petersone@pargaujasnovads.lv „Tautas nams", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
Evija Kasparāne Sociālās palīdzības organizatore

pirmdienās:
8-13.oo  un 14- 17.oo

trešdienās: 8-13.oo un 14-18.oo 

evija.kasparane@pargaujasnovads.lv „Tautas nams", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
Imants Kalniņš Vecākais aprūpētājs
tel. 28381553
e-pasts: imants.kalnins@pargaujasnovads.lv
„Tautas nams", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152


SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA


Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests ir 2009.gada 1.augustā izveidota pašvaldības iestāde, reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.475., kas

-sniedz sociālo palīdzību (naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, pajumte, veselības aprūpe, obligātā izglītība) nodrošināšanai;

-organizē un sniedz sociālā darba un sociālos pakalpojumus (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija) pašvaldības iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta uzdevumi:
1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 
2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 
3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 
4) noteikt klientu līdzdarbības pienākumus; 
5) sniegt sociālo palīdzību; 
6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 
7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 
8) izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai; 
9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par sociālo drošību, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru Kabineta noteikumiem un Pārgaujas novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem sociālajā jomā.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv